Zondag 7 februari 2021

Voorganger: 
Ds. L.J. Oosterom
Organist: 
Anje de Kuiper
Ouderling van dienst: 
Mevrouw J.M. van Andel
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor het WERELDDIACONAAT BANGLADESH en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).
Koster: 
Cockie en Gerrit Slagmolen
Kindernevendienst: 
Online
Korte informatie: 
Dienst van het Werelddiaconaat. Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Ontmoetingskerk. De dienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en via de kerktelefoon te beluisteren. Bezoek van de kerkdienst is niet mogelijk.
Datum/tijd: 
zondag, 7 februari, 2021 - 10:00


Beelduitzending terugkijken

 U kunt op deze pagina de kerkdienst terugkijken door op de afbeelding van de kerk te klikken. 

Orde van dienst op zondag werelddiaconaat, 7 februari 2021. Thema van de dienst: ‘Op zoek naar veiligheid’

 
 • Orgelspel voor de dienst: Psalm 93 voorspel en koraal - Dick Troost
 • Welkom
 • Lied 93
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Lied 1005 ‘Zoekend naar licht’ 
 • Moment KND en lied/muziek ‘Ken je dit verhaal’ 
 • Lezingen 
  Genesis 8:1-5, 15-19 en Marcus 4:35-41
 • Interview met Rosalie
 • Muziek: De Storm, Bløf 
 • Verkondiging ‘Op zoek naar veiligheid’
 • Lied 940 ‘Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer
 • Gebeden

         God, bron van alle troost,
         Wij bidden voor de mensen die zijn getroffen door regen, orkanen en overstromingen.
         Stop de regen en de orkanen.
         Dat de overstromingen afnemen en het land kan herstellen.
         Versterk de zwakke.
         Met voedsel, veilig drinkwater en onderdak.
         Steun de hulpverleners.
         Zij werken om de mensenlevens te redden en de hongerigen te voeden.
         Beperk de verspreiding van ziektes.
         Dat de rampen niet groter worden dan dat ze al zijn.
         Zegen onze reactie op hun lijden.
         Dat deze genereus mag zijn en U lof brengt.

         Overige voorbeden

         Stil gebed

         ‘Onze Vader’

 • Aankondiging collecte 
 • Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
 • Zegen en gesproken amen
 • Orgelspel: Scheepje onder Jezus hoede - Jan Zwart

 

Kindernevendienst online
 

 Op deze website is een speciale kinderhoek ingericht met iedere zondag een Bijbelverhaal, muziek en creatieve ideeën. Neem snel een kijkje!

 

 

 

 

 

 

Informatie bij de dienst

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectes

De eerste collecte is bestemd voor het WERELDDIACONAAT BANGLADESH en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

Toelichting collectedoel Werelddiaconaat:
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft wel tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: Medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Lees HIER meer informatie.

In actie tegen cyclonen in Bangladesh

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig digitaal overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.
Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 
 
 
 
Nieuw(s) op de website
 
 
      
 
 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.