Zondag 9 augustus

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Wynsen Faber
Ouderling van dienst: 
Liesbeth Verspui
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor de DIACONIE en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD.
Koster: 
Arie Berkman
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Hervormde kerk. De kerkdienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en te beluisteren.
Datum/tijd: 
zondag, 9 augustus, 2020 - 10:00

Eredienst zondag 9 augustus 2020

U kunt op deze pagina naar de kerkdienst kijken en luisteren door op het pijltje te klikken. U blijft dan op deze pagina, zodat u tegelijkertijd ook de orde van dienst kunt lezen. 

De dienst is ook te beluisteren via de kerktelefoon. Lees HIER wat u hiervoor moet doen!

 

 

Orde van dienst

 

Gezamenlijke kerkdienst met Hervormd Sleeuwijk 

 

Aanvang: 10.00 uur (dienst is eerder opgenomen)
 

Voorganger: ds. mw. C. Flier

 

 

 

 • Piano-/orgelspel
 • Welkomstwoord door de ouderling van dienst
 • Aanvangslied: 139: 1.2.14
 • Bemoediging en groet 
 • Openingsgebed
 • Kyrie- en Glorialied: 274
 • Bijbellezing: Matteüs 14: 22-33 door de lector gelezen
 • Lied 917
 • Overweging
 • Muzikaal moment
 • Zingen Lied: 823: 1.2.4
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onzevader-gebed: hardop uitgesproken:

        Onze Vader die in de hemel zijt,
        Uw naam worde geheiligd.
        Uw koninkrijk kome.
        Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
        Geef ons heden ons dagelijks brood.
        En vergeef ons onze schulden
        zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
        En leid ons niet in verzoeking,
        maar verlos ons van de boze.
        Want van U is het koninkrijk
        en de kracht en de heerlijkheid
        in eeuwigheid.
        Amen.

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen Lied: 825: 1.4.6
 • Zegen, beantwoord met gezongen: Amen, amen, amen
 

 

INFORMATIE BIJ DE DIENST

 

Kerknieuws
Klik HIER of op onderstaande afbeelding om het Kerknieuws voor deze zondag te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor de DIACONIE en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig digitaal overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.

Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.