Zondag 9 augustus

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Koster: 
Willem van Driel
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor de DIACONIE en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD.
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Hervormde kerk. De kerkdienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en te beluisteren.
Datum/tijd: 
zondag, 9 augustus, 2020 - 10:00
 
NAAR DE KERKDIENST LUISTEREN ÉN KIJKEN

U kunt via internet de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk Sleeuwijk live volgen via beeld en geluid. Dit is mogelijk via de website:

 

 

 

U kunt de dienst ook LIVE op deze pagina volgen door op één van de onderstaande afbeeldingen te klikken. U blijft dan op deze pagina, zodat u tegelijkertijd ook de orde van dienst kunt lezen. Op deze pagina vindt u ook het Kerknieuws en de overige informatie behorende bij deze dienst.

 

De dienst is ook te beluisteren via de kerktelefoon.

 

LIVE BEELDUITZENDING (kijken)

   

 

LIVE AUDIOUITZENDING (luisteren) 

     

 

Orde van dienst voor de eredienst 

Aanvang: 10.00 uur

 

 • Piano-/orgelspel
 • Welkomstwoord door de ouderling van dienst
 • Aanvangslied: 139: 1.2.14
 • Bemoediging en groet 
 • Openingsgebed
 • Kyrie- en Glorialied: 274
 • Bijbellezing: Matteüs 14: 22-33 door de lector gelezen
 • Lied 917
 • Overweging
 • Muzikaal moment
 • Zingen Lied: 823: 1.2.4
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onzevader-gebed: hardop uitgesproken:

        Onze Vader die in de hemel zijt,
        Uw naam worde geheiligd.
        Uw koninkrijk kome.
        Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
        Geef ons heden ons dagelijks brood.
        En vergeef ons onze schulden
        zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
        En leid ons niet in verzoeking,
        maar verlos ons van de boze.
        Want van U is het koninkrijk
        en de kracht en de heerlijkheid
        in eeuwigheid.
        Amen.

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen Lied: 825: 1.4.6
 • Zegen, beantwoord met gezongen: Amen, amen, amen
 

 

INFORMATIE BIJ DE DIENST

 

Kerknieuws
Klik HIER om het Kerknieuws voor deze zondag te lezen (nog niet aanwezig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemming collectes

De eerste collecte is bestemd voor de DIACONIE en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

Lees HIER hoe u een bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 

 

Digitaal collecteren

U kunt via onze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig digitaal overmaken voor de collectedoelen. Dit kan, net als u normaliter gewend bent, gewoon wekelijks worden gedaan. Klik HIER hoe u dit eenvoudig kunt doen.
 
Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken of de QR-code scannen om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAT HEEFT U DE AFGELOPEN DAGEN OP DE WEBSITE KUNNEN LEZEN?
 
 

Planning komende diensten

Klik HIER om de planning voor de komende diensten te lezen. 

 
 
 
 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.