Welkom op de site

NIEUWS

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 19 juli 2021.

Thema van de week: ACTIE KERKBALANS

Wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Lees dan de wekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die actief is in de gemeente, vol verhalen, materialen en activiteiten.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U kunt de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk tot een jaar terugkijken en van alle gehouden diensten vanaf 22 maart 2020 alle bijbehorende informatie, waaronder het Kerknieuws, van de betreffende zondag teruglezen. U kunt ook de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

Kindernevendienst op de website op vakantie!

In de zomerperiode van 18 juli tm 29 augustus is er geen online Kindernevendienst op de website.
 
De leiding van de Kindernevendienst wenst je een fijne zomervakantie toe! Mocht je niet op reis gaan, weet dat je (alle leeftijden) de hele zomer welkom bent in de gezamenlijke Kindernevendienst van de Hervormde Kerk en de Ontmoetingskerk!
 

Startzondag 2021: doet u mee?

Op zondag 12 september a.s. geven we de aftrap voor het nieuwe seizoen 2021-2022. We zetten het jaarthema van de PKN ‘van U is de toekomst’ in de steigers. U kunt meedoen door materiaal voor die dienst aan te dragen. Dat materiaal willen we het hele seizoen gebruiken als bouwstenen voor een goede toekomst voor wie na ons leven.

Hier leest u hoe u kunt bijdragen.

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk 20 juni

Op zondag 20 juni was de laatste Jeugd- en jongerenkerk van dit seizoen. Sinds lange tijd was het weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.

Het thema van de dienst was 'respect'.

Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Mondkapjes niet langer verplicht in de Ontmoetingskerk

Vanaf 26 juni 2021 zijn mondkapjes niet langer verplicht waar minimaal anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Als Kerkenraad hebben we besloten dat we dit beleid ook overnemen voor onze kerk. Dit betekent dat vanaf de dienst op 27 juni 2021 mondkapjes niet langer verplicht zijn. Dit maakt wel dat het extra belangrijk is dat we allemaal letten op het bewaren van de anderhalve meter onderlinge afstand.

Aanmelden bezoek kerkdienst

Een kerkdienst in de Ontmoetingskerk kan vanaf zondag 27 juni bezocht worden door maximaal 100 bezoekers. U kunt zich via deze website vooraf aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten voor de komende periode.

Voor het aanmelden en toewijzen wordt gebruik gemaakt van de website kerkbezoekplanner.nl. Hiermee is het mogelijk om op een eerlijke manier de beschikbare plaatsen in de komende kerkdiensten toe te wijzen.

Meer bezoekers welkom in de Ontmoetingskerk

Dinsdag 15 juni 2021 heeft de kerkenraad besloten dat er vanaf zondag 27 juni maximaal 100 mensen een kerkdienst mogen bezoeken. Dit is in lijn met de adviezen van de overheid en PKN.

We zijn blij dat we deze stap kunnen zetten en meer mensen de gelegenheid kunnen geven om de diensten weer bij te wonen. Hierbij blijven de bestaande protocollen van kracht.

Beleidsplan Ontmoetingskerk

De afgelopen jaren heeft een beleidscommisie hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Ontmoetingskerk. Op basis van onder andere een gemeenteavond heeft de commissie een visienota opgesteld die als basis dient voor de beleidsstukken waaraan gewerkt wordt.
 

Verschijningsdata Kerknieuws

In de vakantieperiode komt Kerknieuws uit op 18 juli, 1 augustus en 15 augustus.

Vanaf 29 augustus verschijnt Kerknieuws weer iedere week.

Leiding voor de Kindernevendienst gezocht!

De kindernevendienst is vanaf september op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding.

Elke zondagmorgen, met uitzondering van sommige bijzondere diensten, is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Vind jij het leuk om de kinderen tijdens de dienst te vermaken met een mooi Bijbelverhaal, een prachtig lied of een uitdagende knutsel? Laat dan wat van je horen!

Samen in actie tegen corona

Dit is de naam van de actie die Giro 555 is begonnen. Kerk in Actie is een van de deelnemers.

De diaconie wil deze actie ook van harte aanbevelen. Hiermee helpt u om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen.

De ramp in India laat de verwoestende gevolgen zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is.

Lees verder hoe u hier uw bijdrage aan kunt geven.

Vakanties met aandacht

Ook in 2021 is het weer mogelijk om mensen te ontmoeten en verwend te worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Na een moeilijk jaar hoopt het Vakantiebureau vanaf eind mei weer (aangepaste) vakanties aan te kunnen bieden. Uiteraard met in achtneming van de op dat moment geldende COVID-19 regels vanuit het RIVM.

U kunt dit jaar vakantie vieren in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen en op de Prins Willem-Alexander. Alle vakantieweken hebben een open protestants-christelijk karakter.

Hulp bij vervoer naar priklocaties

Mensen krijgen van de huisarts of via de post van het RIVM bericht om gevaccineerd te worden tegen het Coronavirus.

Bent u iemand of kent u iemand (wel of geen lid van de kerk maakt niet uit) die hulp nodig heeft bij het vervoer naar een priklocatie en die geen familie, geen mantelzorger of niemand anders heeft voor dit vervoer naar de priklocatie?

Meldt dit dan zodat de diaconie voor vervoer kan zorgen.

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.