Welkom op de site

NIEUWS

Geen zang meer tijdens de kerkdienst

Donderdag 14 januari is vanuit de PKN het dringende advies gekomen om tot het einde van de lockdown alle vormen van gezang tijdens erediensten op te schorten.

De Kerkenraad heeft besloten het dringende advies van de PKN te volgen. Ondanks dat dit een teleurstelling zal zijn voor veel mensen, vindt de kerkenraad het in de huidige lockdown situatie niet te verantwoorden om af te wijken van het advies.

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 18 januari 2021.

Met deze keer: 'Week van Gebed', 'Hoe de Nieuwe Kerk in Utrecht vermenigvuldigde' en 'Missionair werk'

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

In de coronatijd worden er vanuit de Ontmoetingskerk kijk-, luister- en bezoekdiensten georganiseerd. Op de website vindt u een overzicht van alle kerkdiensten. U kunt alle diensten terugkijken of terugluisteren.

U vindt er tevens alle bijbehorende informatie van de betreffende kerkdienst, zoals voorganger, liturgie, kerknieuws en eventueel foto's.

Week van Gebed 2021

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. De Week van Gebed vindt plaatst van 17 t/m 24 januari.

Kerk-Anders annuleert alle activiteiten dit seizoen

De persconferentie eerder deze week, de verlengde lockdown en de onzekerheid over de periode na 9 februari heeft de werkgroep doen besluiten om ALLE geplande activiteiten voor de rest van het seizoen te annuleren.

Heel jammer, maar we hopen u volgend seizoen in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

Ambtswerving 2021

We leven in een onzekere tijd. Toch willen we ook vooruit kijken naar de toekomst en gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers. Hier hebben we uw hulp voor nodig. In september 2021 nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en pastoraal medewerkers.

We gaan op zoek naar meerdere gemeenteleden die vanaf september de kerkenraad komen versterken.

We vragen u om namen op te geven van gemeenteleden.

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk - Kerstviering

Op 20 december hebben we met jongerenkerk gezamenlijk Kerst gevierd. Alle jongeren tussen 12-16 zijn persoonlijk uitgenodigd met een kaart. Helaas moesten we, vanwege de strengere lockdown regels, de dienst online laten plaatsvinden.
 

Conferentie classicale werkgroep Kerk en Israël

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallone, organiseert op 2 en 3 maart 2021 voor de veertigste keer een conferentie voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.

Petrus nieuwsbrief

2020 was een bijzonder jaar. Petrus maakte een overzicht van de best gelezen en bekeken verhalen en video's, van de Protestantse Lezing door Mark Rutte tot het nog steeds actuele lied 'Straks bijeen'. Wat zou het mooi zijn als we dit lied in 2021 weer uit volle borst samen kunnen zingen..

VIP-club: terug- en vooruitblik

Ondanks alle coronaperikelen is in september de VIP-club (jeugdclub voor jongeren in de middelbareschoolleeftijd) weer van start gegaan. Inmiddels zitten de eerste zes avonden erop. Alle avonden waren weer een groot succes!

Hoe de tweede helft van het seizoen eruit gaat zien, hangt af van alle overheidsbesluiten die in januari zullen volgen. Onder voorbehoud zijn de VIP-clubavonden gepland.

Bezoek van de kerkdiensten voorlopig niet meer mogelijk

Maandag 14 december kondigde de overheid een lockdown aan tot en met 19 januari 2021. Aan de hand van de lockdown heeft de PKN ook een advies uitgebracht aan de kerken, waarin gevraagd wordt alleen bij zwaarwegende argumenten bezoekers toe te laten tot de kerkdiensten.

Als kerkenraad willen we gehoor geven aan dit advies en vinden we dat we in deze situatie geen bezoekers toe kunnen laten tot de erediensten. Daarom zullen vanaf heden tot en met 19 januari 2021 de kerkdiensten alleen online via kerkdienstgemist.nl en via kerktelefoon te volgen zijn.

Zingt of speelt u mee?

Het ziet ernaar uit dat het met z’n allen zingen in de kerk er voorlopig niet inzit. We zijn blij met alle mensen die zich in de afgelopen periode hebben ingezet
Voor de periode tot Pasen willen we een nieuw rooster maken. Kunt u zuiver een melodie zingen, of zelfstandig een instrument bespelen?

Geef u dan op!

Toch bezoek van de predikant in het ziekenhuis

U heeft maandag 15 december op de website kunnen lezen dat, in verband met verscherpte coronamaatregelen, het bezoek door een predikant van een gemeentelid in het ziekenhuis, niet mogelijk was.

Nu blijkt er toch een mogelijkheid te zijn voor predikantsbezoek in het ziekenhuis.

Hiervoor gelden echter wel strikte voorwaarden.

Het is natuurlijk niet ideaal, maar is alweer meer dan we dachten.

Kerkbalans 2021 - Maak het u en ons gemakkelijk!

Met het eind van 2020 in zicht worden er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe actie Kerkbalans. U kunt het uzelf en ook de vrijwilligers van de kerk gemakkelijk maken door u aan te melden voor het digitaal deelnemen aan de actie Kerkbalans. Het is dan niet meer nodig om een brief bij u thuis te bezorgen en de door u ingevulde brief op een later tijdstip weer op te halen of dat u deze gaat wegbrengen.

U ontvangt dan alle correspondentie per e-mail. Doet u ook mee?

Materiaal Kindernevendiensten gratis te downloaden

Nu de kerk dicht is, kunnen wij ons voorstellen dat jullie thuis graag met de kinderen aandacht willen besteden aan de bijbelverhalen. Het materiaal wat wij altijd tijdens de Kindernevendiensten gebruiken is nu voor iedereen gratis te downloaden.

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.