Welkom op de site

NIEUWS

Aanmelden is niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor het bezoeken van de kerkdienst op zondag 25 oktober.

 

 

 

.

Aanmelden kerkdienst op zondag 1 november

Zoals u op de website heeft kunnen lezen mogen de komende periode maximaal 30 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend) een kerkdienst in de Ontmoetingskerk bezoeken.

U kunt zich nu aanmelden voor het bezoek van de kerkdienst in de Ontmoetingskerk op zondag 1 november.

Lees vooraf goed de informatie over het aanmelden en de voorwaarden voor het bezoeken van de kerkdienst.

Bestemming collecte Maaltijd van de Heer

In de kerkdienst op zondag 25 oktober hopen we met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. De avondmaalscollecte is bestemd voor de stichting Open Doors. Deze stichting ondersteunt de kerk in Nigeria met diverse trainingen en praktische hulp. In gebieden waar christenen lijden onder geweld staan noodhulp en traumahulp voorop.

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk

Op 18 oktober was er weer Jeugd- en jongerenkerk. Deze keer vond deze plaats in de basisschool “de Morgenster”. Dit in verband met de aangescherpte Corona maatregelen.

Het thema van de dienst was 'Vriendschap'.

Lees het verslag.

Terugblik kerkdienst zondag 18 oktober

Klik HIER om de kerkdienst op zondag 18 oktober om 10.00 uur vanuit de Ontmoetingskerk terug te kijken. De voorganger in deze dienst, waarin Rebecca Kuijpers openbare belijdenis van haar geloof deed, was ds. L.J. Oosterom.

Lees ook het KERKNIEUWS voor deze zondag.

Aantal bezoekers in de kerkdienst terug naar 30

Afgelopen week is het dringende verzoek vanuit overheid en PKN gekomen om maximaal 30 bezoekers, boven op de betrokkenen bij een dienst, toe te laten.

Als kerkenraad willen we hier gehoor aan geven. Dit betekent dat we vanaf zondag 11 oktober nog 30 bezoekers (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) aanwezig zullen laten zijn bij de erediensten.

Kerkgeld app wordt Appostel

Er is nu een nieuwe app beschikbaar, die de huidige Kerkgeld app gaat vervangen. De huidige app is nog tot medio november 2020 operationeel. De opvolger van de Kerkgeld App heeft de naam Appostel gekregen.

Deze app kunt u downloaden via Google Play of App Store. Maakte u al gebruik van de app? Dan blijven de inloggegevens ongewijzigd.

Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.

Terugblik kijk- en luisterdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

Vanaf 22 maart 2020 worden er vanuit de Ontmoetingskerk luisterdiensten en later kijk- en luisterdiensten georganiseerd.

Er is een overzicht beschikbaar van alle gehouden kerkdiensten in deze tijden van corona die u kunt terugkijken of terugluisteren met alle bijbehorende informatie (voorganger, liturgie, kerknieuws en foto's).

Jeugdwerk is weer gestart!

Het jeugdwerk is weer gestart! Lees wanneer welke activiteiten worden georganiseerd voor de diverse leeftijden.

Wilt u het jeugdwerk ondersteunen? Neem dan contact op met één van de jeugdouderlingen.

Vrijwilligers gezocht!

Voor de kerkdienst(en) met maximaal 100 personen (inmiddels teruggebracht naar 30 personen) zijn er extra mensen nodig die de bezoekers opvangen, de aanmeldingslijst controleren, de plaatsen aanwijzen en de "Corona" regels volgen.

Ook zijn er nog enkele extra mensen nodig met BHV. Interesse? Meld je aan!

Gesprekskring - Patronen in relaties

Aan de hand van de film 'De beentjes van Sint Hildegard' die in november 2020 door Kerk-Anders getoond zal worden zullen we in deze gesprekskring met elkaar in gesprek gaan over veelvoorkomende patronen in relaties. Ook staan we stil bij de vraag hoe iets dat goed begint toch kan ontsporen. Tenslotte zoeken we wegen naar gezonde relaties. Deze gesprekskring is een vervolg op de gesprekskring van 2018-2019 ‘leven in relaties’.

Bijbelstudie over het evangelie volgens Markus

Op telkens de derde donderdag in de maand organiseert de werkgroep Kerk-Anders, onder leiding van ds. Christien Flier, een bijbelstudie over het evangelie volgens Markus. Deze bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 11.30 uur. Van de vier evangeliën staat dat van Markus bekend als het oudste. Dit evangelie ademt een heel eigen sfeer. Het biedt een bijzondere taal en boodschap omtrent Jezus. De betekenis van zijn leven en werk wordt in een haastige telegramstijl opgeschreven. Hier hebben latere uitleggers de meest uiteenlopende verklaringen voor gegeven.

Update 1 oktober: de inschrijving is gesloten.

Digitaal Programmaboekje Kerk-Anders

De werkgroep Kerk-Anders, een initiatief van beide PKN-kerken, brengt aan het begin van het nieuwe seizoen het bekende boekje uit: een soort keuzemenu uit al de items die de werkgroep leden hebben verzameld. Onderwerpen die betrekking hebben op geloven en kerkzijn, spiritualiteit en kunst; kortom op het leven zoals dat zich in onze omgeving en verder afspeelt en waar we allen deel van uit maken

Het programmaboekje 2020-2021 van Kerk-Anders is nu digitaal beschikbaar via deze website om te lezen en eventueel te downloaden

Zingen en spelen: wie doet er mee?

Het samen zingen in onze gemeente is een groot goed. Het ziet er naar uit, dat het met z’n allen mee zingen in de kerk er voorlopig niet inzit.
 
In de zomer hebben we gewerkt met een groep mensen die zich hebben opgegeven om mee te doen met de zanggroep, of een instrument willen bespelen tijdens de dienst. Voor de periode tot 31 december willen we een nieuw rooster maken.
 

Kerk-Anders: blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de Kerk-Anders activiteiten?

Leuke ideeën opdoen middels tussentijdse flitsberichten?

Geïnformeerd worden over de laatste updates rondom de geplande activiteiten?

Geef dan uw e-mailadres door.

Dan mist u niets!

Dementie – hoe ga je hier zo goed mogelijk mee om?

De werkgroep Kerk-Anders organiseert op dinsdagavond 24 november, onder leiding van ds. Ria Meeder-van Hof, een bijeenkomst over dementie. Jennie Dalm, casemanager dementie en Bettina Kraaieveld, coördinator vrijwillige hulp en zorg, zetten zich vanuit hun werk bij De Riethorst Stromenland en Trema in voor een Dementievriendelijke gemeente. Zij willen deze avond graag vanuit hun vakgebied informatie geven. Hoe kunnen wij als kerk ook een “dementievriendelijke gemeente” zijn?

Filmavond – De beentjes van Sint-Hildegard

Op woensdagavond 18 november organiseert Kerk-Anders een filmavond in de Koren-aar. Je kunt kijken naar de film 'De beentjes van Sint-Hildegard'. Jan (Herman Finkers) is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zoveel Jan, dat hij het er benauwd van krijgt. Zij ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. In de beentjes van Sint-Hildegard nemen zij hun partners onder de loep en komt de vraag op: Hoeveel liefde is te veel liefde?

Workshop Kersttransparant

Op dinsdagavond 8 december organiseert de werkgroep Kerk-Anders een workshop. Terwijl het buiten al vroeg donker is, wordt het in de huiskamer lichter door de lichtjes die we aansteken. In de huidige tijd van angst en onzekerheid, is het fijn om ons te verbinden met het licht in en buiten ons. Het licht van hoop.

In deze workshop gaan we met transparant zijdevloeipapier en karton een luikje met beschermengel of een verkondigingsluikje maken.

Ds. Martin de Geus neemt afscheid met schitterend boek

Op 6 september 2020 neemt ds. Martin de Geus, voormalig predikant van de Ontmoetingskerk, afscheid als predikant in zijn huidige gemeente De Levensbron in Ridderkerk. Hij gaat met emeritaat. Tot verrassing van velen heeft ds. de Geus naar aanleiding van zijn afscheid enerzijds een compleet oratorium geschreven, het Petrus Oratorium, onder de titel 'Voorman aan de leiband', op muziek gezet door Dirk Zwart, en anderzijds een boek geschreven, getiteld 'Bij Zinnen - Geloven in verbinding'. Een boek dat bij zijn afscheid op 6 september a.s. zal worden gepresenteerd.

Materiaal Kindernevendiensten gratis te downloaden

Nu de kerk dicht is, kunnen wij ons voorstellen dat jullie thuis graag met de kinderen aandacht willen besteden aan de bijbelverhalen. Het materiaal wat wij altijd tijdens de Kindernevendiensten gebruiken is nu voor iedereen gratis te downloaden.

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

Wordt u (weer) donateur van het Werelddiaconaat?

Een half jaar geleden is bij de Ontmoetingskerk het Werelddiaconaat in de plaats gekomen van de opgeheven gezamenlijke ZWO. We hebben toen aan alle gereformeerde donateurs van de ZWO per brief gevraagd donateur te worden van het Werelddiaconaat. Er zat bij die brief ook een machtigingsformulier met bijbehorende antwoordenenvelop. Helaas zijn er nog veel gemeenteleden die het donateurschap nog niet geregeld hebben.

BOEKEN BOEKEN BOEKEN BOEKEN BOEKEN

Er is dit jaar helaas geen Boekenbeurs. Heeft u boeken voor de Boekenbeurs? Wilt u ze dan voor ons bewaren? Dat zou heel fijn zijn!

Op dit moment is het niet mogelijk om ze naar de kerk te brengen of op te halen. Maar we hopen dat dit in september wel weer mogelijk is. Zodra dit het geval is kunt u dit hier op de site lezen.

Doel Werelddiaconaat 2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

De Stichting Nieuwe Generatie Brasil is het Werelddiaconaat-project voor 2020 van de diaconie als opvolger van Mercy Ships 2019 van de ZWO.

Het uitgangspunt van deze stichting is: “Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie!

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Bent u een alleenstaande ouder? Bent u veel (alleen) thuis? Heeft u dagelijks intensieve zorg nodig of heeft een kwetsbare gezondheid? Bent u mantelzorger? Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking? Dan is een vakantie via Hetvakantiebureau.nl misschien iets voor u.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.