Welkom op de site

NIEUWS

Handleiding bouwplaat Ontmoetingskerk

In de week van 4 tot 11 november ontvangt u de Projektor. Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Ontmoetingskerk ontvangt u hierbij een bouwplaat van de kerk met een beknopte handleiding.

Er is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het maken van de bouwplaat. Deze kunt u hier bekijken of downloaden. Klik hiervoor op 'Lees verder'.

Heel veel knutselplezier toegewenst!

Jubileumdienst zondag 18 november

Op zondag 18 november vieren we het 50-jarig bestaan van onze kerk met een jubileumdienst. Hieraan wordt medewerking verleend door een jubileumkoor. De voorgangers in deze dienst zijn ds. C. Flier, ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. L.J. Oosterom.
Aansluitend op die dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade en een speciale jubileumversnapering. Daarnaast wordt er direct na de dienst een activiteit georganiseerd waarbij u uw kennis van de Ontmoetingskerk kunt testen. U bent van harte welkom!

Trakteert u mee?

Na afloop van de jubileumdienst op zondag 18 november wordt er een extra collecte gehouden.

De collecte is bestemd voor het vervullen van wensen van kinderen die zich in lastige (financiële) situaties bevinden.

U kunt hun wensen lezen in de Wensboom in de hal van de kerk.

De kerk en uw privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) van kracht. U heeft hierover ongetwijfeld al veel gehoord en gelezen. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem vormen hier geen uitzondering op.

Wat betekent de AVG voor de Ontmoetingskerk?

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk 29 oktober

Verslag van de Jeugd- en jongerenkerk op zondag 29 oktober.

Het thema was “sociale media en geloof”.

Dinsdag 13 november - een cursus over leven in relaties

Mensen leven in relaties. Als eerste is er de relatie van het kind met ouders, maar al snel komen daar andere bij. leder mens leeft in een netwerk van relaties met ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega's enz. In deze relaties is er steeds sprake van geven en ontvangen, zowel van goede als kwade dingen.

De tweede bijeenkomst is op dinsdag 13 november.

Maandag 19 november - Tijdig spreken over het levenseinde

Niemand praat graag over de dood, laat staan over het eigen levenseinde. Daarom stellen veel mensen dat uit. Wanneer ze dan oud, ziek of kwetsbaar zijn kan hen een complex van vragen overvallen. Het thema ‘levenseinde’ roept een breed veld van vragen en ethische kwesties op rondom euthanasie, zelfgekozen levenseinde, wils(on)bekwaamheid, leven met dementie en ethiek in de zorg. Wie tijdig wil nadenken en praten over het levenseinde kan zijn of haar leven verrijken. Op maandag 19 november zullen Ronald van Nordennen en ds. Christien Flier de avond openen vanuit hun eigen werkveld.

Vleermuizen naar 'Groene' Kerk

De Ontmoetingskerk Sleeuwijk-Woudrichem helpt mee om de muggen uit Sleeuwijk te krijgen.

Wilt u weten hoe?

Lees dan het krantenartikel in Het Kontakt.

Woensdag 21 november - mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

De onttoverde wereld verlangt nieuwe betovering . Een mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

Onder leiding van Christien Flier wordt in vier avonden de geschiedenis van uitleg van wonderverhalen doorlopen. We gaan met elkaar in gesprek over die verhalen. We hopen zo onze eigen visie te ontwikkelen.

De tweede avond is op woensdag 21 november om 20.00 uur in het Trefpunt.

Deelname aan activiteiten van de wijkteams

Herinnering

Alle wijkteams zijn druk bezig om een planning te maken en groepen samen te stellen voor de verschillende activiteiten van dit seizoen.

Als u aan de wijkactiviteiten wilt deelnemen graag z.s.m. het antwoordformulier inleveren.

Dank namens de wijkteams.

 

Inzameling vreemde valuta

Misschien bent u op vakantie geweest naar een land, dat niet behoort tot de EU-landen waar de euro het nationaal betaalmiddel is en heeft u van het betreffende land nog geld in uw bezit. Als u dit geld kwijt wilt, dan kunt u dit (het liefst in een apart zakje) zondags in één van de collectezakken doen of aan een lid van de diaconie geven.

De clubs zijn weer begonnen

Op vrijdag 21 september was de startavond voor de clubs!

Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom!

In de week van 24 september zijn de clubavonden gestart.

Kom jij ook?

Je bent van harte welkom!

Donderdag 29 november - Gebedskring

Op donderdagavond 29 november bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

Welkom bij de VIP-club!

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die eens in de twee weken op zaterdagavond bij elkaar komt.

Op deze avonden doen we van alles: van hilarische spellen tot reflectortochten en van Sinterklaasvieringen tot avondjes uit. Variatie alom!

Lijkt het je leuk om een keer een VIP-avond mee te maken? Kom dan gerust een keer kijken!

Aangepaste kerkdienst in Giessen

Op zondagmiddag 2 december a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Giessen, Kerkstraat 2,

De dienst begint om 15.00 uur,

Voorganger is Ds. N.J. Dekker uit Almkerk, en het thema luidt: “Bericht uit de hemel!”.

Wat doet de werkgroep ZWO?

De ZWO-groep is een samenwerkingsverband tussen de taakgroep ZWO van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Nieuwsgierig wat voor activiteiten deze werkgroep uitvoert?

Maandag 12 november - Bijbelse ‘coping strategies’

Hoe duidt de Bijbel de ellende die je kan overkomen? Is God aan het werk of de duivel? Is het je eigen schuld of gewoon stom toeval? De bijbel geeft geen eenduidig antwoord op de vraag, maar schetst verschillende lijnen. Samen bekijken we vier van deze lijnen en bevragen ze op het blijvende nut ervan: Hoe kunnen ze ons helpen in het omgaan met ellende en tegenslag?

Op vier avonden bespreekt ds. Leo Oosterom dit thema.

De tweede avond is op maandagavond 12 november om 20.00 uur in het Trefpunt.

Woensdag 14 november - Eten in 't Kookpunt

Woensdag 12 december om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

ZWO ondersteunt Mercy Ships

Per 1 juli 2018 ondersteunt de ZWO voor een jaar Mercy Ships.

Eén op de drie mensen wereldwijd heeft geen toegang tot de juiste medische en chirurgische gezondheidszorg. Hierdoor overlijden er jaarlijks veel mensen aan aandoeningen die in Nederland simpel verholpen kunnen worden. Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan de cijfers van aids, malaria en tuberculose bij elkaar

Indonesië en de Ontmoetingskerk Sleeuwijk

Via de website ontvingen we een bijzonder bericht van Thijs Delleman,

Hij woont al bijna 17 jaar in Indonesië en luistert bijna iedere week naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Pagina's

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.