Welkom op de site

NIEUWS

Verslag gemeenteavond 15 mei

Op dinsdag werden door ds. Leo Oosterom de resultaten van de enquête onder gemeenteleden over de toekomst van het ambt en pastoraat bekend gemaakt.

De enquête is door 155 gemeenteleden ingevuld en de meest opvallende uitkomsten werden gepresenteerd en toegelicht. De uitslag van de enquête kunt u hier lezen (klik hiervoor op lees verder)

In het tweede deel van de avond werd in groepsverband over de twee thema's gesproken: "De ambtsdrager en kerkenraad van de toekomst" en "Het pastoraat van de toekomst in de praktijk".

Uilenbescherming in het Land van Altena

Uilen leven een verborgen leven. Je ziet ze zelden, maar ze zijn wel aanwezig. Hun nachtelijke en vaak mysterieuze roep maakt hun aanwezigheid wel duidelijk. Welke uilen leven er eigenlijk in onze omgeving? Worden ze bedreigd? Is het beschermingswerk noodzakelijk en hoe pakken we dat aan? Zijn uilen inderdaad wijzer dan andere vogels?

Het zijn “de vogels van de nacht” met veel bijzondere eigenschappen om te kunnen overleven. Deze en andere vragen wil Henk van Diest graag proberen te beantwoorden.

Website van de Ontmoetingskerk veiliger

De website van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk is nu extra beveiligd. Dit houdt in dat alle gegevens vanaf en naar de website op een veilige manier verstuurd worden. Hiermee wordt voorkomen dat de gegevens van de website door kwaadwillenden onderschept en gelezen kunnen worden.

Openingstijd kerkgebouw zaterdagmorgen

Vanaf 1 februari is het kerkgebouw op zaterdagochtend geopend van 9.30 tot 10.30 uur (was tot 11.00 uur).

Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de dienstdoende koster.

Kerknieuws niet meer op de website

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit betekent dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van en gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk vormen hier geen uitzondering op en ze heeft ervoor gekozen om het model Privacyverklaring van PKN te volgen in de weg naar een zorgvuldig en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

In het kader hiervan is onder andere besloten om het wekelijkse Kerknieuws niet meer via de website te publiceren.

Klik op lees verder om te lezen wat de AVG inhoudt.

ZWO ondersteunt Mercy Ships

Per 1 juli 2018 ondersteunt de ZWO voor een jaar Mercy Ships.

Eén op de drie mensen wereldwijd heeft geen toegang tot de juiste medische en chirurgische gezondheidszorg. Hierdoor overlijden er jaarlijks veel mensen aan aandoeningen die in Nederland simpel verholpen kunnen worden. Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan de cijfers van aids, malaria en tuberculose bij elkaar

Indonesië en de Ontmoetingskerk Sleeuwijk

Via de website ontvingen we een bijzonder bericht van Thijs Delleman,

Hij woont al bijna 17 jaar in Indonesië en luistert bijna iedere week naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Informatie zoeken op de website

Je bent op zoek naar informatie op de website over de kerk? Maak dan gebruik van de startpagina!

Met behulp van trefwoorden vind je snel de gezochte informatie.

Organisatie kerk

Op de website vind je een volledig overzicht van de organisatie van de kerk. Je kunt lezen hoe het bestuur georganiseerd is, welke taak- en werkgroepen en commissies er binnen de kerk actief zijn en wie daarin allemaal deelnemen.

Geïnteresseerd? Klik dan hier.

  

Pagina's

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.