Kerkgebouw

Skybox

De Skybox is een ontmoetingsruimte voor de jeugd uit de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. Jongeren uit beide gemeenten kunnen deze ruimte, die een geheel eigen karakter heeft, gebruiken voor kerkelijke en andere activiteiten.

Ben je van plan iets te organiseren voor of met jongeren en wil je gebruik maken van de Skybox? Stuur dan een e-mail naar: Skyboxsleeuwijk@gmail.com

Is de ruimte niet gereserveerd voor jongeren dan kunnen ook andere gemeenteleden de ruimte huren.

Centrale hal

In de ruime centrale hal ziet de bezoeker van de Ontmoetingskerk direct aan zijn rechterhand de ruimte die hem doet gevoelen dat hij de Ontmoetingsplaats is binnengegaan. Aan zijn linkerhand ziet hij het zalencomplex, bestemd voor het kerkelijk en gemeenschapswerk. Zo moet hij ook gevoelen dat op deze plaats een; ontmoeting mogelijk is met al het werk, hetgeen naast het houden van de eredienst moet plaats vinden wil een kerk werkelijk kerk zijn. Wel los van elkaar maar niet gescheiden; verbonden door een imponerende hal. 

Kerkgebouw

De Ontmoetingskerk is in 1967 gebouwd en is een ontwerp van architect ir L. R. T. Oskam. De kerk was voor die tijd best revolutionair.

Het was een tijd waarin Gereformeerden nog niet zoveel moesten hebben van symboliek. Alleen al de toren bijvoorbeeld. Een toren in drie delen. Als verwijzing naar de drie‐enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Pure symboliek.
Bekijk je die muren van buiten dan zie je dat ze zijn opgemetseld uit allemaal vreemde stenen. Stenen die metselaars als onbruikbaar zouden weggooien. Afgekeurde stenen zou je zeggen.

Trefpunt Zalencentrum

De zalen van ons kerkgebouw zijn allereerst bestemd voor kerkelijke activiteiten. Hiervoor gelden een aantal regels. Sommige zalen van het Trefpunt zijn ook geschikt voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals een cursus, concert, musical of cabaretvoorstelling. De mogelijkheden lopen uiteen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met koster Cockie Slagmolen.

Orgel

Het orgel in de kerk is gebouwd door Pels en Van Leeuwen.

Bij de bouw van de kerk is er voor gekozen om de preekstoel niet in het midden te zetten maar het liturgisch centrum in drieën te verdelen. Waardoor de suggestie werd gewekt dat de klanken van het orgel net zo belangrijk waren als de woorden vanaf de preekstoel.

In het orgel zitten meer dan duizend pijpen. Die stuk voor stuk zijn gestemd om weer echt harmonieus te klinken. Daardoor doet het orgel vaak denken aan de woorden van Gezang 300: Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, ‐ Heer, dan is uw pleit beslecht.

Vluchtroutes in de kerk

Kijk hier wat de vluchtroutes zijn bij een calamiteit in de kerk.
.
.

Kruis

Ook in het grote kruis boven de preekstoel zit symboliek. Architect Oskam heeft hiervan gezegd: "Als men in de grote open hal binnenkomt dan moet men stil worden en het eerste wat dan in het oog springt is het grote kruis (voorheen van wit beton). En niemand kan in zijn leven om dat kruis van Christus heen, waarvan dit een symboliek is".  

Tafel

De tafel, ook als er geen avondmaal wordt gevierd, herinnert ons aan het avondmaal. Aan de maaltijd waar we vieren dat de Heer alles met ons wil delen maar waar we dan ook in zijn Geest alles met elkaar delen. Dat delen gebeurt niet alleen bij het avondmaal maar ook in de gebeden en de collecte. In de gebeden waarin we eerst danken voor wat de Heer ons heeft gegeven en vervolgens lief en leed met Hem en met elkaar delen.

Kaarsstandaard en Paaskaars

De paaskaars standaard heeft een subtiele symboliek, dat bestaat uit een driepoot, als drie-eenheid, die een kleine schaal draagt met de kaars. Stevig, vanuit de aarde het licht draagt.

In zijn brief aan de Romeinen schreef Paulus ooit: ‘Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?

Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden’.

Vaak, te vaak, hoe begrijpelijk ook, hoor je mensen zeggen: als er een God is die liefde is, hoe kan het dan dat …..?

En dan volgt er een opsomming van alle nood in de wereld. Alle oorlog, haat en nijd. Alle ellende, ziekte en verdriet.

Diezelfde opsomming klinkt in de kerk ook elke zondagmorgen aan het begin van de diensten. Maar dan juist omdát we geloven in een God die liefde is.

Liturgisch centrum

Het vernieuwde liturgisch centrum is een ontwerp van architect ir Chico Leufkens en is in 2012 gerealiseerd.

Het scherm voor een beamer is gecombineerd tot één, groot, breed gebaar, waarmee het beeld ontstaat om alles op en rond het podium met elkaar te binden en daarmee verbinding als thema te gebruiken. Maar vooral ook diepte te kunnen geven met oppervlakte en tegenlicht (de randverlichting).

Kunstraam

Het kunstraam (in de volksmond sierraam genoemd) is aangebracht aan de rechterzijde van het liturgisch centrum en is ontworpen en vervaardigd door de Bredase vormgever G. de Moree.

De leidende gedachte in dit kunstwerk is de ontmoeting van hemel en aarde.

Dit wordt uitgedrukt door de zon welke aan de bovenkant van het raam zichtbaar is.

De aarde bevindt zich aan de onderzijde.

De zon, afbeelding van het werk van Christus, wordt met de aarde verbonden door omlaag lopende gekleurde lijnen en vlakken.

Lezenaar

Ook al hebben we hele goede lectoren, die nu dankzij het verhoogde podium ook beter te zien zijn, met lezen alleen ben je er natuurlijk niet.

Uiteindelijk gaat het erom dat je hoort wat God ons ermee wil zeggen.

Daar kan de preek hopelijk wat bij helpen, maar minstens zo belangrijk als wat er gelezen en gezegd wordt is wat we horen.

En daar hebben we de Geest hard bij nodig. ‘Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.

Doopvont

Het doopvont bestaat uit een driepoot, die de schaal draagt. De driepoot als, behalve de drie-eenheid natuurlijk, ook de vader, moeder en de dominee die er omheen staan.

Het doopvont blijft altijd voor in de kerk staan om ons elke zondag weer te herinneren aan wat de doop ons vertelt. De doop, teken en zegel van Gods belofte.

De doop waarbij vroeger in het doopformulier onder andere werd gezegd: ‘Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen, mogen we aan zijn genade niet twijfelen, noch in de zonde blijven liggen, omdat wij een eeuwig verbond met God hebben’.

Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen. En dat zal vast nog wel eens gebeuren.