14 januari - Kunst met Bijbelse symboliek

Datum:    maandag 14 januari 2019
Tijd:        20.00 uur
Plaats:     Het Trefpunt
Leiding:   Anneke Kaai

Kunstenares Anneke Kaai schildert kunst met een Bijbelse symboliek. Zij vindt de inspiratie voor haar werk in de Bijbel en thema’s die daaraan verwant zijn.

Deze avond laat zij ons de serie Openbaringen zien: zij heeft in 24 schilderijen al de visioenen van Johannes verbeeld. Deze figuratieve serie volgt de tekst van het bijbelboek Openbaring op de voet en is dan ook illustratief bedoeld. Openbaring van Johannes; het laatste bijbelboek, een moeilijk boek vol mysterie en mystiek.

En toch…. Openbaring, dat is: onthulling. Onthulling van het Plan Gods, van de dingen die komen, getoond in visioenen van de profeet-apostel Johannes op het eiland Patmos, zijn verbanningsoord. Hij mag aanschouwen als de sluier is weggenomen. Hij ziet ontzagwekkende dingen: oordeel en verwerping, bloed en vuur en oorlogen, het ondergaande rijk van Satan. Het ondergaande rijk van Satan, want de overwinning is aan het Lam, als geslacht.

Daarom ook beelden van het onbeschrijfelijke, van het Heerlijke, van de Eeuwige, van de Troon en de engelen daaromheen, van verlosten in witte klederen, van tranen, die worden afgewist, van vierentwintig oudsten, -een getal dat ook staat voor het aantal schilderijen, die de tekst op de voet volgen van dat wonderlijke boek OPENBARING, Epos Zonder Weerga.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.