25 november - Gemeenteavond

Een nieuw beleidsplan
Elke gemeente van de PKN hoort een geldig beleidsplan te hebben. Ons huidige beleidsplan loopt af, dus is het tijd om ons te bezinnen op een nieuw plan. De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om dat plan voor te bereiden. In plaats van hier en daar wat bijstellen aan het oude plan of het schrijven van een omvangrijk, gedetailleerd nieuw plan, wil de commissie een beknopte visienota opstellen: waar staan we voor als Ontmoetingskerk en waar gaan we voor? Deze visienota dient vervolgens als leidraad voor de kerkenraad bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de vormgeving van het gemeenteleven in de komende jaren.

Een waarderende aanpak
Bij het maken van beleid wordt vaak gekeken naar problemen die moeten worden opgelost: wat gaat er (nog) niet goed en hoe kunnen we dat verbeteren? Je kunt ook kijken naar wat er wél goed gaat en je afvragen: waardoor gaat het goed, hoe zouden we wat goed gaat nog verder kunnen versterken? Voor allebei de manieren van aanpak is wat te zeggen. In de kerk blijven we nogal eens hangen in alles wat niet goed gaat. Dat werkt een wat tobberige sfeer in de hand. Omgekeerd kan een aanpak die start bij het waarderen van wat al goed gaat positieve energie geven. Niet alleen aan de commissie die het plan voorbereidt of aan de kerkenraad, maar aan de hele gemeente. 

Gemeenteavond
Bij een waarderende aanpak van beleid is het resultaat niet alleen een document aan het einde van het traject; het is vooral de positieve energie die gaandeweg het traject vrijkomt bij allen die er aan meewerken. Daar wil je dus zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Om die reden beginnen we onze route op weg naar de visienota met een gemeenteavond. Deze gemeenteavond vindt plaats op maandagavond 25 november vanaf 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Tijdens deze gemeenteavond delen we belangrijke persoonlijke ervaringen uit het heden en verleden van de gemeente, en ook ons verlangen voor de toekomst. 

Wall of Wonder
Om dat in goede banen te leiden, maken we gebruik van de werkvorm 'Wall of Wonder'. Dat werkt als volgt: alle aanwezigen bij de gemeenteavond krijgen zes post-its (zo'n klein geel blaadje dat je ergens op kunt plakken). Vervolgens vragen we om daar in enkele kernwoorden op te schrijven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De post-its worden vervolgens op een groot vlak geplakt dat in drie delen is verdeeld: verleden, heden en toekomst. De post-its met persoonlijke herinneringen bij 'verleden', de recente ervaringen bij 'heden' en de verlangens bij 'toekomst' worden op de bijbehorende velden geplakt. Zo onstaat een muur met blaadjes die een overzicht geeft van de verzamelde kostbare herinneringen, ervaringen en verwachtingen in onze gemeente: een muur van verwondering. Deze 'Wall of Wonder' blijft een tijd in het Trefpunt staan, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Groepsgesprek
Nadat de post-its zijn opgeplakt worden er groepen geformeerd om herinneringen, ervaringen en verlangens met elkaar te delen. Het is niet de bedoeling om met elkaar in discussie te gaan. We delen en luisteren naar elkaar. Zo voeden we onze gezamenlijke verwondering en komen we ons gedeeld verlangen op het spoor. Na een korte terugkoppeling - geen uitgebreide verslagen - wordt de avond gemeenteavond afgesloten.

En dan?
Aan de hand van de 'Wall of Wonder' en korte verslagen van de groepsgesprekken gaat de beleidscommissie de meest opvallende thema's opsporen. Rondom de thema's wordt een beknopte visienota opgesteld aan de hand van de vragen:

  • waar staan we voor
  • waar gaan we voor?
  • wat kenmerkt ons?
  • waar geloven we in?
  • waartoe zijn we geroepen?

Deze nota wordt ter bespreking aan de kerkenraad aangeboden en zal uiteindelijk resulteren in het beoogde, compacte beleidsplan. Natuurlijk wordt ook de gemeente geïnformeerd over de opvallendste resultaten van de gemeenteavond.

Doe mee?
We hopen dat u allemaal mee wilt doen! Niet eens vanwege het beleidsplan als eindproduct, maar vooral om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de positieve energie die vrijkomt als je je samen verwondert over wat we hebben ontvangen en wat we verwachten in de Ontmoetingskerk.

Ds. Leo Oosterom
 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.