27 maart - Kieki en Vasalis: dokter en dichter

Datum:   woensdag 27 maart 2019
 
Tijd:        20.00 uur
 
Plaats:     Trefpunt
 
Leiding:   Koos van Vliet i.s.m. Leida van Diest
 
Voor de biografie over Margaretha Drooglever Fortuyn - Leenmans (1909 -1998) gebruikte Maaike Meijer twee aanduidingen: Kieki en Vasalis, dokter of dichter. Kieki voor haar dagelijkse en Vasalis voor haar literaire leven. Hoe die verweven zijn, is een boeiend gespreksonderwerp.
 
Vasalis is een generatiegenoot van Ida Gerhardt (1905 -1997). Het werk van deze dichteres is vorig seizoen besproken.
 
Nu dus Vasalis. Velen zullen de klassiek geworden gedichten van haar kennen. Te denken valt aan : Afsluitdijk, De idioot in het bad, De trek, “Is het vandaag of gisteren, vraagt mijn moeder” of aan het postuum verschenen Sub finem (= Aan het einde), vaak geciteerd in overlijdensberichten:
 
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -
de herfst en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht,
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen en - de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.
 
Deze gedichten zijn te vinden in de bundels: Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten (1954). Heel opvallend is het verschijnen van De oude kustlijn, nagelaten gedichten in 2002, vier jaar na haar overlijden. In totaal is een honderdtal verzen van haar hand verschenen.
 
Leida zal een selectie uit aansprekende gedichten declameren en Koos geeft een toelichting op het werk van deze dichteres-psychiater van “het kleine geluk”.
 
Veelzeggend is een citaat uit een brief van Léon Hanssen (cultuurwetenschapper) aan Vasalis: “uw poëzie is een ster om diep voor te buigen”.
 
We hopen dat u vanavond die hoofdbeweging ook kunt maken.
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.