27 oktober - Viering Maaltijd van de Heer

Zondag 27 oktober zal er een lopende viering zijn van de Maaltijd van de Heer. Mocht u slecht ter been zijn en niet goed kunnen lopen, wilt u dan niet op uw vaste plaats gaan zitten, maar voor aanvang van deze kerkdienst in de voorste banken van de twee middenvakken plaatsnemen, zodat wij u daar kunnen bedienen tijdens de viering. Kinderen kunnen deelnemen aan het avondmaal en de wijn is alcoholvrij.
 
Collectedoel bij de Maaltijd van de Heer is steun aan het Hospice Gorinchem. Het hospice biedt palliatieve terminale zorg aan ongenees-lijk zieke mensen. Het biedt die zorg bij mensen thuis of in het hospice, Haarstraat 29 te Gorinchem.
 
Mensen sterven vaak het liefst thuis. Dierbaren komen graag aan die wens tegemoet, maar het is zwaar om zorg te combineren met het nemen van afscheid. Als dat niet meer lukt, biedt Hospice Gorinchem uitkomst. Zo ontlast en ondersteunt het de zieke en zijn/haar naasten in de laatste fase van het leven.
 
Het hospice is er voor alle mensen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. De stichting is er voor inwoners van Gorinchem, de regio AlblasserwaardNyheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Wellicht komt er een hospice in de regio Altena, maar het is er nu nog niet.
 
Het Hospice Gorinchem heeft de ANBI-status (geen winstoogmerk). Aan de zorg die haar vrijwilligers bieden, zijn in principe geen kosten verbonden. Op 12 oktober houdt het Hospice Gorinchem de jaarlijkse open dag, van 11.00-15.00 uur. U bent daar van harte welkom.
 
Met uw gift kunnen we het Hospice Gorinchem steunen.
 
Kunnen we op u rekenen? Geef gul aan dit collectedoel of maak uw bijdrage over naar de diaconie van de Ontmoetingskerk op bank-rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 onder vermelding van 'Hospice Gorinchem'.
 
Namens de diaconie,
Roel Kammer, voorzitter.
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.