NIEUWS

Raadpleging samenwerking Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente

De kerkenraad wil graag van u, als gemeentelid van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk (alle leeftijden), weten wat uw mening is over de samenwerking tussen de gereformeerde Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente te Sleeuwijk. U kunt dit doen door een enquête in te vullen, die u via deze website kunt starten. Uw reactie wordt anoniem ontvangen.

Cursus ‘Luisteren naar Gods stem’ in Genderen

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

Opzet cursus
De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.
1e deel Wandelen met God
2e deel Wacht op de Heer
3e deel Rivieren van levend water

Blijft u het Werelddiaconaat ondersteunen?

Nog lang niet alle voormalig donateurs van de ZWO hebben het machtigingsformulier om het Werelddiaconaat te steunen teruggestuurd.

Mogelijk is het aan uw aandacht ontglipt zo aan het begin van het nieuwe jaar?

We hopen van harte dat u donateur wil blijven maar ook nieuwe donateurs of eenmalige giften zijn uiteraard welkom.

40dagentijd

De 40dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.

Dit jaar is het thema ‘Sta op’.

Kerk in Actie rijkt materialen aan om in de 40dagentijd toe te leven naar Pasen.

Op 16 en 23 februari zijn na de dienst in de hal voorbeelden te zien van wat verkrijgbaar is.

14 maart - Soepbuffet

Daniël van Andel zal, voor zijn reis met World Servants, op zaterdag 14 maart tussen 16:30 en 18:30 uur een soepbuffet houden in de Skybox.

Wie zin heeft in een soepie kan zich tot donderdag 12 maart aanmelden. In de hal van de kerk liggen vanaf zondag 23 februari ook lijsten waarop je je kunt aanmelden.

Kubussen

In de hal en bij de zijuitgangen van de kerk zal tijdens de 40dagentijd weer een kubus staan.

 

 

Wij vragen u de komende zondagen om een extra bijdrage voor onze medemens.

 

5 en 6 juni - Boekenbeurs

De jaarlijkse boekenbeurs in het Trefpunt vindt dit jaar plaats op vrijdag 5 juni van 19.00 uur tot 22.00  en op zaterdag 6 juni  van 10.00 uur tot 15.00 .

U bent weer van harte welkom!

 

 

 

27 februari - Gebedskring

Op donderdagavond 27 februari bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

10 maart - Boekbespreking '21 lessen voor de 21e eeuw'

Op dinsdag 10 en 17 maart organiseert Kerk-Anders een avond waarin, onder leiding van ds. Adrian Blom, het boek '21 lessen voor de 21e eeuw' van de schrijver Yuval Noah Harari wordt besproken.

Na zijn succesvolle werken 'Sapiens' (2014) en 'Homo Deus' (2016) over respectievelijk de geschiedenis en toekomst van de mensheid, geeft de Israëlische historicus, futuroloog en transhumanist Harari (1976) hier een overzicht van de uitdagingen waar Homo Sapiens anno 2018 voor staat op het gebied van (bio)technologie, klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, politiek, religie, oorlog, terrorisme.

Zondagavond 22 maart - Vesperdienst

Op zondagavond 22 maart 2020 wordt om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk een vesperdienst gehouden. Deze zondag heeft als naam 'Laetare' en dat betekent ‘Verheug u’. We verheugen ons op het licht van Pasen. De voorganger is ds. L.J. Oosterom.

23 maart - Luisteravond: op huisbezoek met Mendelssohn

Kerk-Anders organiseert op maandagavond 23 maart een luisteravond. Onder leiding van ds. Leo Oosterom wordt er geluisterd naar psalm 42 door Felix Mendelssohn Bartholdi.

Het stuk wordt regelmatig uitgevoerd en op de radio ten gehore gebracht. Alleen al het samen beluisteren van dit mooie stuk is een avondje meer dan waard. Goed beschouwd biedt deze luisteravond driedubbel waar voor uw geld: genieten van mooie muziek van Mendelssohn, creatieve exegese van psalm 42 en een minicursus pastoraat ineen.

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie!

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Bent u een alleenstaande ouder? Bent u veel (alleen) thuis? Heeft u dagelijks intensieve zorg nodig of heeft een kwetsbare gezondheid? Bent u mantelzorger? Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking? Dan is een vakantie via Hetvakantiebureau.nl misschien iets voor u.

30 maart - Pompveld – parel in het land van Heusden en Altena

Op maandag 30 maart komt Bart Pörtzgen, boswachter Brabants Landschap, vertellen over zijn werk in de parel in ons Land van Heusden en Altena: het Pompveld. Maar ook vertelt hij over de andere natuurgebieden in onze omgeving. Dat doet hij aan de hand van de jongste activiteiten en ontwikkelingen.

Bij zijn verhaal zal hij veel gebruik maken van eigengemaakte foto’s uit onze gebieden.

Doel Werelddiaconaat 2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

De Stichting Nieuwe Generatie Brasil is het Werelddiaconaat-project voor 2020 van de diaconie als opvolger van Mercy Ships 2019 van de ZWO.

Het uitgangspunt van deze stichting is: “Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

4 april - Poëzie in Gorinchem

Op zaterdag 4 april organiseert Kerk-Anders een wandeling door de prachtige vestingstad Gorinchem

Bert van 't Land is mede oprichter en initiatiefnemer van de St. Poëzieroute en (oud)bestuurslid van de St. Stadsherstel. Zijn kennis wil hij graag met u delen tijdens een alternatieve wandeling door de prachtige vestingstad Gorinchem. Trek er -afhankelijk van het tempo - zo'n 2 uur voor uit, inclusief een rustpauze halverwege.

6 april - Kruisweg

Kerk-Anders organiseert op de maandag van de stille week, 6 april, een kruisweg.

De kruisweg staat al in een eeuwenlange traditie. In, veelal, rooms-katholieke kerken loopt men op Goede Vrijdag langs 14 ( soms 15 ) zogenaamde staties, schilderingen die met elkaar het verhaal van het lijden en de kruisiging van Jezus weergeven.

De laatste jaren komt het “ lopen” van de kruisweg ook in protestantse kringen in de belangstelling. Kerk-Anders verzorgt al ruim 15 jaar een kruisweg. De eerste jaren in het Oude Kerkje aan de dijk en daarna in de kerkzaal van de Hervormde Gemeente.

16 april - theater: Bonhoeffer - Wie ben ik?

In april is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor de vrijheid.

In de muzikale theatervoorstelling Bonhoeffer - wie ben ik? volgt theatermaker Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht.

De voorstelling op 16 april vindt plaats in de Johanneskerk in Gorinchem en begint om 20.00 uur.

29 april - Filmavond rondom 4 en 5 mei – LORE

Op woensdag 29 april organiseert Kerk-Anders een filmavond. Deze keer is gekozen voor de film rondom 4 en 5 mei 'Lore'.

De film Lore speelt zich af in Duitsland, kort na de zelfmoord van Hitler en de capitulatie in mei 1945. De wereld zoals Lore (Saskia Rosendahl) die kende, stort volledig in. Haar vader, een hooggeplaatste SS'er, wordt gearresteerd en ook haar moeder verdwijnt. Als oudste moet ze haar zusje en drie broertjes vanuit Beieren naar Hamburg brengen. Een reis van honderden kilometers, dwars door het Zwarte Woud, dwars door het in zones verdeelde vaderland.

Resultaat actie voedselbank Altena

In december heeft de diaconie een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren van de producten. In totaal zijn er zo’n 646 producten ingezameld. Een geweldig resultaat!

Iedereen, die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt aan deze actie, enorm bedankt!.

Vreemde valuta – kaarten – gebruikte postzegels

Bent u net terug van vakantie of hebt u zomaar een reisje naar het buitenland gemaakt?

In dat geval hebt u ongetwijfeld nog wat buitenlands geld over dat u voorlopig ”toch niet meer gebruikt”. Gelukkig hebben wij als diaconie daar een oplossing voor. Wij verzamelen die vreemde valuta (en trouwens ook nog de oude bankbiljetten van ons eigen oude guldentijdperk) en leveren dat geld af bij Kerk in Actie in Utrecht.

Ook kunt u nog steeds uw ansichtkaarten – geboortekaartjes of zelfgemaakte (kerst)kaarten en gebruikte postzegels bij ons kwijt. Ook deze worden aan het goede doel besteed. In de hal van de kerk staat een grote melkbus waarin u uw kaarten en postzegels kwijt kunt.

Pagina's