50 jaar Ontmoetingskerk

Het komt nu snel dichterbij: het jubileumfeest waarin we vieren dat de Ontmoetingskerk vijftig jaar geleden feestelijk in gebruik werd genomen.

Elke zondag — te beginnen op zondag 21 oktober a.s. — is er in de eredienst al aandacht voor '50 jaar Ontmoetingskerk'.

Die aandacht is er rondom het moment met de kinderen. We zingen het kinderlied Samen' van Elly en Rikkert. Daarin staat het bouwen van Gods huis centraal. Vijf achtereenvolgende zondagen leven we zo toe naar 18 november.

Jubileumfeest 9 november
Op vrijdagavond 9 november vindt er een feestavond plaats in de Ontmoetingskerk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Deze avond zal in het teken staan van ontmoeten en gezellig samenzijn. De deuren openen om 17.30 uur en om 18.00 uur zal de feestavond officieel geopend worden (maar ook daarna bent u uiteraard nog welkom). Na het eten is er gelegenheid om gezellig spelletjes met elkaar te spelen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! De kosten bedragen €2,50 per volwassene en €1,50 per kind (4-12 jaar).

Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, willen we u vragen zich voor deze avond op te geven. In de hal van de kerk vindt u vanaf zondag 14 oktober aanmeldformulieren. Als u van plan bent te komen, kunt u dit formulier tot en met 31 oktober in de bus in de hal van de kerk inleveren. U kunt ook een e-mail sturen naar jubileumontmoetingskerk@hotmail.com o.v.v. het aantal personen (inclusief leeftijd).

We hopen u allemaal op 9 november te zien!
 

Jubileumdienst 18 november
Op zondag 18 november vieren we dan de feestelijke jubileumdienst. De cantorij is voor deze dienst aangevuld met gemeenteleden die voor deze dienst mee willen zingen. Samen vormen zij het jubileumkoor. Het jubileumlied 'In ons huis' is speciaal voor deze gelegenheid geschreven en gecomponeerd door Ries van der Zouwen.

We hopen dat de aandacht voor deze bijzondere mijlpaal in de gemeente ertoe mag leiden dat we even stilstaan. Dat we ons verwonderen over wat was en wat is, om vervolgens met vertrouwen in Gods toekomst verder te gaan.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.