Aanmelden bezoek kerkdienst

De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 27 juni weer maximaal 100 bezoekers (inclusief kinderen) toe te laten tot de kerkdienst.

U kunt zich daarom nu via deze website aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten in de komende periode. Ook kinderen en de partners van gemeenteleden die een taak hebben in de kerkdienst moeten zich vooraf aanmelden via de website. 

Voor het aanmelden en toewijzen wordt gebruik gemaakt van de website kerkbezoekplanner.nl. Hiermee is het mogelijk om op een eerlijke manier de beschikbare plaatsen in de komende kerkdiensten toe te wijzen. 

Na aanmelding krijgt u vrijdagavond of zaterdag bericht of u op zondag de dienst kunt bijwonen. Enkel als u zich heeft ingeschreven of telefonisch heeft aangemeld en u een bevestiging ontvangt dat u tot de genodigden behoort, kunt u zondag naar de kerk komen. Bij gezondheidsklachten, zoals beschreven door RIVM, is het niet toegestaan om naar de kerk te komen.

Gemeenteleden die geen beschikking hebben over internet kunnen zich telefonisch aanmelden via de wijkouderling en indien er geen wijkouderling in een wijk is bij een pastoraal medewerker.
 
We hopen u binnenkort weer in de kerk te mogen begroeten.
 
 

Vanwege het COVID-19-virus zijn er voorwaarden opgesteld door het RIVM om diensten in o.a. kerkgebouwen te kunnen laten plaatsvinden. Hiervoor is het belangrijk dat u kennis neemt van onderstaande punten:

  • Bij binnenkomst handen ontsmetten (desinfectiemiddel op statafel).
  • Alleen de hoofdingang wordt gebruikt.
  • Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar aan een badge), die toezien op het handhaven van de regels.
  • Basis voor elk gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven. Dit geldt voor zowel de zitplaatsen als de looproutes (niet voor één huishouden).
  • Bezoekers vullen de beschikbare zitplaatsen systematisch, op aanwijzing van de coördinatoren (herkenbaar aan een badge). Er is géén vrije keuze van zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet passeren. Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten. 
  • Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Dit leidt tot complexe verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas bij zich.
  • Gebruik van het toilet is alleen in noodgevallen mogelijk.
  • Gemeentezang is beperkt toegestaan. De meeste zang komt van solisten, een kleinschalige (zang)groep of audiovisuele middelen.
  • Na afloop van de dienst/bijeenkomst verlaten we de kerk bank voor bank op aanwijzing van de coördinatoren (neem ook buiten de 1,5 meter afstand in acht).
  • Het is niet mogelijk om buiten na het verlaten van de kerk bij elkaar te blijven staan en daar met elkaar te praten.

Het nieuws en de regelgeving omtrent COVID-19 veranderen ook nu nog dagelijks en daar zullen we als kerkenraad zo goed mogelijk op inspelen.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.