Actie voedselbank Altena

Bij de diaconie was het idee om in de maand december weer een actie te houden voor de voedselbank.

We hebben dit inmiddels een aantal jaar gedaan, en na contact opgenomen te hebben met de Stichting Voedselbank-Altena bleek onze actie weer van harte welkom, het magazijn van de voedselbank blijkt namelijk bijna leeg te zijn!

Voedselbank Altena heeft aangegeven de volgende producten het beste te kunnen gebruiken: 

 • rijst
 • macaroni
 • nassi/bami mix
 • macaroni/spaghetti mix
 • zonnebloemolie
 • koffie
 • thee
 • wasmiddel
 • aardappelpuree
 • potten groentes (Hak etc.)
 • cruesli
 • jam
 • allesreiniger
 • tandenborstels
 • tandpasta

Om de benodigde producten bij elkaar te krijgen, zijn zondag 2 december en worden 9 december bij binnenkomst van de kerk kaartjes uitgedeeld met producten die zij het beste kunnen gebruiken. Wij verzoeken u vriendelijk om een of meerdere van de producten die op het kaartje staan in te leveren op 9 of 16 december.

U begrijpt dat deze actie alleen kan slagen als u meehelpt. Daarom hopen we dat u een of meerdere kaartjes wilt aannemen.

Wat is het doel van de voedselbank en voor wie zijn de voedselpakketten bestemd?
Het doel is het ondersteunen van mensen in armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel. Iedere week wordt er een voedselpakket verstrekt aan mensen, die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen. De voedselpakketten zijn als tijdelijke noodhulp bedoeld. De criteria die hiervoor gelden zijn landelijk vastgesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van een netto te besteden bedrag per maand. De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen gebeurt door Stichting Trema, Juvans of Stichting Vluchtelingenwerk.

Van de ontvanger van het pakket wordt medewerking gevraagd om tot verbetering van zijn of haar situatie te komen. Dit in samenwerking met de daarvoor bevoegde instanties. Iedere week stellen vrijwilligers de pakketten samen. De inhoud van het pakket verschilt wekelijks en is afhankelijk van het aanbod.

De voedselbank verkrijgt haar producten van grote voedselproducenten die dit doneren, door acties die gehouden worden (in winkels, scholen, kerken) en indien nodig kopen zij zelf artikelen in die gefinancierd worden uit donaties.

Iedereen die aan deze actie meewerkt: alvast hartelijk bedankt!

Namens de diaconie,Cirsten Boone en Marnix Kammer

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.