Actie voedselbank Altena – december 2017

Na het succes van voorgaande jaren, wil de diaconie dit jaar weer een actie houden voor Stichting voedselbank Altena.

Om de benodigde producten bij elkaar te krijgen, worden er zondag 3 en 10 december, bij binnenkomst van de kerk, kaartjes uitgedeeld met producten die zij het beste kunnen gebruiken. Wij verzoeken u vriendelijk om het product dat op het kaartje staat in te leveren op zondag 10 of 17 december.

Heeft u geen kaartje en wilt u toch meedoen met deze inzamelactie. Dat kan natuurlijk.

De volgende producten kunt u inleveren: tandenborstels, tandpasta, pannenkoekenmix, olie (olijf of zonnebloem), aardappelpuree, ontbijtgranen (Brinta) en jam of u kunt een bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL38 RABO 0368 7063 62 onder vermelding van: actie voedselbank Altena.

U begrijpt dat deze actie alleen kan slagen als u meehelpt. Daarom hopen we dat u één of meerdere kaartjes wilt aannemen en de producten in de kerk wilt inleveren.

Wat is het doel van de voedselbank en voor wie zijn de voedselpakketten bestemd?

Het doel is het ondersteunen van mensen in armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel. Iedere week wordt er een voedselpakket verstrekt aan mensen, die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen. De voedselpakketten zijn als tijdelijke noodhulp bedoeld. De criteria die hiervoor gelden zijn landelijk vastgesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van een netto te besteden bedrag per maand. De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen gebeurt door Stichting Trema, Juvans of Stichting Vluchtelingenwerk. Van de ontvanger van het pakket wordt medewerking gevraagd om tot verbetering van zijn of haar situatie te komen. Dit in samenwerking met de daarvoor bevoegde instanties. Iedere week stellen vrijwilligers de pakketten samen. De inhoud van het pakket verschilt wekelijks en is afhankelijk van het aanbod. De voedselbank verkrijgt haar producten van grote voedselproducenten die dit doneren, door acties die gehouden worden (in winkels, scholen, kerken) en indien nodig kopen zij zelf artikelen in die gefinancierd worden uit donaties.

Iedereen die aan deze actie meewerkt – alvast hartelijk bedankt!

Namens de diaconie – Naomi van der Graaf

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.