Afscheid en bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de kerkdienst op zondag 6 september worden, tenzij er wettige bezwaren worden ingediend, de onderstaande nieuwe ambtsdragers en kerkelijk werkers bevestigd.

Voorganger in de dienst is ds. mw. C. Flier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het ambt van OUDERLING:

 • Mevrouw Simone Burgers, jeugdouderling
 • De heer Wim Klootwijk, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
 • De heer Herman Klop, wijk 3
 • De heer Jan Luijten, voorzitter kerkenraad
 • Mevrouw Judy Verhoeven-Koman, wijk 5

Voor het ambt van DIAKEN:

 • Mevrouw Corina Groeneveld, wijk 2
 • Mevr. Mariëlle Zwijnenburg – van der Wiel, wijk 7

Als PASTORAAL MEDEWERKER:

 • Mevrouw Anneke Klop-Griffioen, wijk 3
 • Mevrouw Jeannette van der Wel, wijk 7 

 

VERLENGING

 • Mevrouw Annet Chamboné-van Andel, pastoraal medewerker, wijk 1
 • De heer Gerrit Bok, ouderling wijk 1

WIJZIGING

 • Dhr. Jan Staal, penningmeester diaconie

In de kerkdienst wordt ook afscheid genomen van:

DIAKENEN

 • Mevrouw Lizeke Slob-van Doorn, wijk 2
 • De heer Roland van der Meijden, penningmeester

OUDERLINGEN

 • De heer Cees Cornet, voorzitter commissie van Kerkrentmeesters
 • De heer Tim Dekker, jeugdouderling
 • Mevrouw Marry Kamerman-Versluis, wijk 7
 • De heer Adri Verhoeven, wijk 8
 • De heer. Johan Visser, wijk 3
 • De heer Harm de Vries, voorzitter kerkenraad

PASTORAAL MEDEWERKER:

 • Mevrouw Mariken van Ooijen-Goed, wijk 3


About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.