Ambtswerving 2021

In januari is de commissie ambtswerving in samenspraak met de kerkenraad aan het werk gegaan om nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers te zoeken en vinden. Inmiddels worden er gemeenteleden benaderd. Wij hopen dat zij enthousiast 'ja' zullen zeggen tegen het ambt of de taak waarvoor zij worden gevraagd,
 
Hierbij geven wij u een overzicht van de situatie zoals die in september 2021 zal zijn. Er zal afscheid genomen worden van:
  • 2 wijkouderlingen
  • 1 ouderling OAD (50%)
  • 4 pastoraal medewerk(st)ers
  • 3 diakenen
  • 1 kerkmeester (vanuit het college van kerkrentmeesters)

Op dit moment hebben 7 gemeenteleden een toezegging gedaan. Deze gemeenteleden willen de komende jaren met toewijding hun steentje bijdragen aan de diaconale en pastorale opbouw van onze Ontmoetingskerk.

Mocht u ouderling of pastoraal medewerker willen worden, maar bent u nog niet benaderd? Neem dan contact op met een lid van de commissie ambtswerving.

Commissie ambtswerving,
Hanneke Quirijns-Verhoeven (OAD), Willem van Driel (diaken) en Christien Flier (predikant)

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.