Antwoorden 'Kraak de code'

Na afloop van de jubileumdienst, ter gelegenheid van 50 jaar Ontmoetingskerk, was er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een spel.

Aan de muren van de kerkzaal en in de hal van de kerk waren 20 vragen bevestigd. Dit waren vragen over de Ontmoetingskerk en de gemeente. Per vraag waren er vijf mogelijke antwoorden. Met het juist beantwoorden van alle vragen kon de code van de aanwezige kluis in de consistorie gekraakt worden en hiermee een prijs gewonnen worden. Dat bleek nog een lastige opgave te zijn. Op basis van het aantal goede antwoorden waren diverse groepen wel heel dicht bij het vinden van de juiste code. 

De prijswinnaars krijgen de prijs thuisbezorgd.

Hieronder zijn de antwoorden te lezen op de vragen.

Alle deelnemers aan deze activiteit bedankt voor het meespelen!
 

Vraag Antwoord
Het eerste kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk werd op zondag 19 juni 1842 in gebruik genomen.  Aan welke straat in Sleeuwijk was dit pand officieel gelegen?  Kerkeinde
Hij was vanaf 1 januari 1955 de vaste eerste organist van onze kerk. Hij was dat ook op het moment van ingebruikname van de Ontmoetings-kerk op 28 november 1968. Hij ontving voor zijn grote verdienste een Koninklijke onderscheiding. Wat is zijn naam? Nico Blom
Dik en Jannie van Vark-Ottevanger hebben van 1968 tot 1993 het kosterschap in de Ontmoetingskerk bekleed. Door wie werden ze opgevolgd? John Popma
Wat is de gemiddelde leeftijd van alle geregistreerde doopleden van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem (peildatum 1 januari 2018) 44 jaar
Op 1 november 2015 werden ds. Christien Flier en ds. Leo Oosterom bevestigd als predikanten-echtpaar in de Ontmoetingskerk. Naar welk land waren ze in 1992 vertrokken om daar samen werkzaam te zijn als zendingspredikant?  Indonesië
De Skybox is een ontmoetingsruimte voor de jeugd uit de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente.  De eerste paal voor de bouw werd geslagen op 24 januari 2009. Wie stond er toen aan de bedieningshandel?
 
Martijn Verhoeven
Hoeveel personen kunnen er plaatsnemen in de banken in de kerkzaal? 530
Voor jongeren van het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 4) wordt er één zaterdagavond per twee weken een gezellige avond georganiseerd. Hoe wordt deze club genoemd? VIP club
Gedurende de periode 1 maart 1984 tot 1 maart 1987 was Piet Rozenboom verbonden aan de Ontmoetingskerk. Wat is de naam van zijn vrouw? Margreet
Ds. Douwe Sijtsma was gedurende de periode 3 september 1989 tot 18 januari 2015 verbonden aan de Ontmoetingskerk. Aan welke gemeente was hij verbonden voordat hij naar Sleeuwijk verhuisde?
 
Kollum
Om giften in de collectezak te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting is het mogelijk collecte- bonnen te kopen. Als een gemeentelid drie kaarten van 30 stuks koopt van de collectebonnen met de hoogste waarde. Wat is dan het aankoopbedrag?

€ 117,00

De kerkelijke gemeente is ingedeeld in 8 wijken. Tot welke wijk behoort een gemeentelid die woonachtig is in de Notenlaan? Wijk 6
Tijdens het kerkelijke jaar worden verschillende liturgische kleuren gebruikt. Welke kleur wordt gebruikt tijdens de Kersttijd en Paastijd? Wit
Het sierraam is een ontwerp van G. de Moré. Wat behoort niet tot de symboliek van het sierraam? Veelkleurigheid van de  kerk
De toren van de kerk heeft een symbolisch karakter. Een toren in drie delen. Als verwijzing naar de drie‐enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe hoog zijn de torenkolommen ongeveer? 20 meter
Op 1 januari 2018 waren in totaal 1299 leden ingeschreven bij de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Hoeveel procent daarvan heeft belijdenis gedaan? 52%
Hoeveel ingeschreven leden van de Ontmoetingskerk vielen per 1 januari 2018 in de leeftijdscategorie 85-plus?
 
46
Uit welk bijbelboek komt de vermelde tekst op de gedenksteen in de kerk: ‘IK WIL HOREN WAT GOD DE HERE SPREEKT, WANT HIJ ZAL VAN VREDE SPREKEN’? Psalmen
Jaarlijks wordt in het Trefpunt de boekenbeurs gehouden. Hoe vaak heeft deze beurs inmiddels plaatsgevonden?  22 keer
Job Koekoek schreef een boek over de historie van de Ontmoetingskerk. Wat is de officiële titel van zijn boek (uitgave 2012)?
Ontmoetingskerk: monument van moderne protestantse kerkbouw: Gode goede vrucht
 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.