Beperkt plaats bij de Kerstviering in de Ontmoetingskerk

De laatste tijd ontving de kerkenraad diverse verzoeken van mensen die op Kerstmorgen de dienst in de Ontmoetingskerk willen bijwonen. Dat is mooi, want het geeft aan hoe graag u het Kerstfeest samen wilt vieren. Het is ook lastig, want er zullen met Kerst niet meer plaatsen beschikbaar zijn dan bij reguliere zondagse diensten.
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een dringend advies gegeven om niet van de algemene Corona-regels af te wijken met een beroep op de vrijheid van godsdienst. Ook de burgemeester van Altena heeft een krachtig beroep gedaan op de kerken om ‘verstandig om te gaan met de rechten die kerken krachtens de grondwet genieten.’
 
Onze kerkenraad houdt op grond daarvan vast aan maximaal 30 kerkgangers (inclusief kinderen), exclusief de mensen die een taak vervullen in de dienst.
 
Wat betekent dit in de praktijk, als u de dienst op Kerstmorgen wilt bijwonen?
 
 
  1. U kunt zich vanaf maandag 14 december 2020 (08.00 uur) aanmelden via de link die u hier op de website kunt vinden, net zoals voor een reguliere zondagse kerkdienst. Uit de aanmeldingen maakt een computersysteem van de PKN een selectie van 30 mensen, die worden uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Bij deze selectie wordt voorrang gegeven aan mensen die de laatste tijd niet de gelegenheid hebben gehad om een dienst bij te wonen.
  2. De selectie zal plaatsvinden op woensdag 23 december na 18.00 uur, dus tot dat moment kunt u zich aanmelden.
  3. Ook als u zich al tot een lid van de kerkenraad hebt gewend met het verzoek de dienst bij te mogen wonen, vragen we u om u alsnog via de website aan te melden. Mocht u dat lastig vinden, neem dan contact op met Elise van Es (Ouderling Algemene Dienst). Ook uw wijkouderling kan uw aanmelding aan haar doorgeven.
  4. Mocht u zich aangemeld hebben en er voor 23 december achter komen dat u toch niet in de gelegenheid bent om naar de kerstdienst te komen, of gezondheidsklachten zoals beschreven door het RIVM heeft en daarom niet naar de Kerstdienst mag komen, meldt u zich dan af zodat een ander meer kans maakt op een uitnodiging.
  5. Ga er bij voorbaat vanuit dat de kans dat u wordt uitgenodigd klein is. Een reële verwachting helpt om teleurstellingen te voorkomen.
  6. Heeft u geen bevestiging ontvangen op woensdagavond 23 december via het registratiesysteem of via uw wijkouderling, dan kunt u helaas niet aanwezig zijn. Kom dan NIET naar de Ontmoetingskerk op Kerstmorgen. We kunnen u tot onze spijt geen plaats aanbieden.
  7. De dienst op Kerstmorgen zal via ons kanaal op kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden en kunt u ook vinden op deze website. Iedereen kan de dienst daar volgen en meevieren.

We begrijpen dat dit bericht bij u tot teleurstelling kan leiden. Toch vragen we om niet te lang te blijven staan bij die teleurstelling en ruimte te bieden aan de boodschap van Kerst.

Keer het om: laat het niet langer gaan over of er plaats is in de kerk, maar of er bij u plaats is voor het Kerstkind.
 
We wensen u allen alvast fijne Kerstdagen toe.
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.