Bestemming collecte Maaltijd van de Heer

Op zondag 21 oktober wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.

De avondmaalscollecte is bestemd voor de aardbevingsslachtoffers op Lombok via 'Kerk in Actie'.

Na de eerste aardbeving op Lombok in juli was er vooral gebrek aan hygiënepakketten. Na de tweede beving op zondag 5 augustus, die veel zwaarder was en meer impact had, is er eigenlijk een tekort aan alles op het Indonesische eiland. Er volgden nog vele naschokken in de dagen daarna. Meer dan 500 mensen zijn vrijwel meteen om het leven gekomen. Gevreesd wordt dat dit aantal ondertussen nog opgelopen is. Zeker 1350 mensen zijn gewond geraakt en de materiele schade wordt geschat op minimaal 300 miljoen euro.

Dakloos
In het rampgebied zijn 350.000 of meer mensen dakloos geworden. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. De partners van 'Kerk in Actie' zetten zich volop in voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen en gereedschap. Daarnaast bieden ze medicatie, eten, drinken (schoon drinkwater) en zeep. Daarbij wordt als eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, te weten vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap.

De u voorgestelde aantallen en cijfers zijn koude opsommingen. We hebben het echter over mensen van vlees en bloed zoals u en ik. Stelt u zich dit eens voor en geef gul met een warm hart! Geef dan gul op 21 oktober aan de daarvoor bedoelde collecte tijdens de Maaltijd voor de Heer of maak uw bijdrage over naar de diaconie van de Ontmoetingskerk op bankrekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem, onder vermelding van Slachtoffers Lombok'.

Hartelijk dank!

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.