Bezoek van de kerkdiensten voorlopig niet meer mogelijk

Maandag 14 december kondigde de overheid een lockdown aan tot en met 19 januari 2021. Dit betekent dat alle activiteiten in het kerkgebouw, op de erediensten na, tot en met 19 januari 2021 niet plaats mogen vinden. Aan de hand van de lockdown heeft de PKN ook een advies uitgebracht aan de kerken, waarin gevraagd wordt alleen bij zwaarwegende argumenten bezoekers toe te laten tot de kerkdiensten.
 
Als kerkenraad willen we gehoor geven aan dit advies en vinden we dat we in deze situatie geen bezoekers toe kunnen laten tot de erediensten. Daarom zullen vanaf heden tot en met 19 januari 2021 de kerkdiensten alleen online via kerkdienstgemist.nl en via kerktelefoon te volgen zijn.
 
We begrijpen dat dit een besluit is dat voor veel mensen teleurstelling met zich meebrengt, zeker in deze periode rondom Kerst.
 
We hopen echter dat iedereen toch kan genieten van de diensten op afstand en daarnaast toch een manier vindt via telefoon of andere middelen om elkaar te ontmoeten, in een tijd waarin het zo fijn is elkaar te spreken, aandacht te geven en te krijgen.
 
We wensen u ondanks alles hele goede Kerstdagen toe en hopen u in het nieuwe jaar weer gezond te mogen ontmoeten in de kerk.
 
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.