Bijbelstudie over het evangelie volgens Markus

Datum:   donderdag 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari,
              18 maart (telkens derde donderdag in de maand)

Tijd:       10.00 uur – 11.30 uur

Plaats:    Trefpunt

Leiding:  ds. Christien Flier

Van de vier evangeliën staat dat van Markus bekend als het oudste. Dit evangelie ademt een heel eigen sfeer. Het biedt een bijzondere taal en boodschap omtrent Jezus. De betekenis van zijn leven en werk wordt in een haastige telegramstijl opgeschreven. Hier hebben latere uitleggers de meest uiteenlopende verklaringen voor gegeven. Het zou gaan om een boodschap voor vervolgde christenen in geheimtaal. Of het was een politiek protestschrift tegen de overheid voor onderdrukte boeren en arbeiders. Weer anderen zagen er een mystiek boek in, dat de ware aard van Jezus als geheim presenteerde.

Al met al heeft dit boek net zoveel vragen als antwoorden wakker geroepen. Om die reden willen wij dit boek opnieuw gaan lezen. We willen op zoek gaan naar waar dit oude boek óns raakt, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeenschap.

Update 1 oktober“De inschrijving voor de Bijbelstudie van het evangelie van Marcus is gesloten. Degenen die zich reeds hebben aangemeld krijgen via de mail bericht, wanneer we onverhoopt de bijeenkomsten moeten annuleren. Daar gaan we op dit moment niet van uit, maar dat zou kunnen veranderen. Houd uw inkomende mail daarom in de gaten. Hartelijk dank, Christien Flier” 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.