Bijbelstudie over moeilijke Bijbelverhalen

Er zijn passages in de Bijbel die we liever overslaan, waar zelden een dominee over preekt, of die je alleen met huivering of afschuw kunt lezen. "Waarom staat dit in de Bijbel?", denk je dan, of "Wat moeten we hiermee?".

Deze vragen staan centraal in een serie bijbelstudies over moeilijke bijbelverhalen. Samen delen we wat deze verhalen met ons doen. We kijken naar de inbeddingen achtergrond van de verhalen, lezen ze nauwkeurig en zoeken of ze nog betekenis voor ons kunnen hebben. Daarbij gaan we niet alle rimpels gladstrijken of scherpe kantjes wegvijlen.

Uitgangspunt is dat we enerzijds de verhalen in hun waarde laten en anderzijds ook recht doen aan onze moeite met de verhalen. Bijbelstudie dus voor wie zichzelf wil uitdagen.

Wanneer:       maandag 23 oktober, 20 november, 11 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart

Waar:            Ontmoetingskerk in Sleeuwijk

Tijd:              20.00 - 21.30 uur

Door:            ds. Leo Oosterom

Aanmelding:  oosterom@ontmoetingskerksleeuwiJk.nl
 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.