NIEUWS

Website van de Ontmoetingskerk veiliger

De website van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk is nu extra beveiligd. Dit houdt in dat alle gegevens vanaf en naar de website op een veilige manier verstuurd worden. Hiermee wordt voorkomen dat de gegevens van de website door kwaadwillenden onderschept en gelezen kunnen worden.

Jaarboekje 2018-2019

Aan het begin van het seizoen 2018-2019 verschijnt weer een nieuwe uitgave van het Jaarboekje.

Alle bekende kopijleveranciers hebben daarover inmiddels per e-mail informatie ontvangen.

Heeft u geen bericht gekregen maar zou u wel kopij willen aanbieden?

Heeft u nog opmerkingen?

Geef dit dan per e-mail door.

Nieuwsbrief Protestantse Kerk Nederland

Wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen binnen de Protestantse Kerk Nederland? Lees dan de wekelijkse nieuwsbrief.

Het is ook mogelijk om deze nieuwsbrief persoonlijk te ontvangen,

ZWO ondersteunt Mercy Ships

Per 1 juli 2018 ondersteunt de ZWO voor een jaar Mercy Ships.

Eén op de drie mensen wereldwijd heeft geen toegang tot de juiste medische en chirurgische gezondheidszorg. Hierdoor overlijden er jaarlijks veel mensen aan aandoeningen die in Nederland simpel verholpen kunnen worden. Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan de cijfers van aids, malaria en tuberculose bij elkaar

Kerknieuws niet meer op de website

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit betekent dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van en gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk vormen hier geen uitzondering op en ze heeft ervoor gekozen om het model Privacyverklaring van PKN te volgen in de weg naar een zorgvuldig en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

In het kader hiervan is onder andere besloten om het wekelijkse Kerknieuws niet meer via de website te publiceren.

Klik op lees verder om te lezen wat de AVG inhoudt.

Wat doet de werkgroep ZWO?

De ZWO-groep is een samenwerkingsverband tussen de taakgroep ZWO van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Nieuwsgierig wat voor activiteiten deze werkgroep uitvoert?

Parkeerverbod rondom de kerk

Parkeren buiten de officiële parkeervakken rondom de kerk is verboden. Er is bij de gemeente géén besluit bekend dat de Ontmoetingskerk hiervoor ontheffing heeft gekregen.

Vanaf nu riskeert iedereen die op het gras of anderszins buiten de vakken parkeert een bekeuring, ook op zondag.

Eten in 't Kookpunt

Woensdag 12 september om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

Struintocht wijk 1 en 3

Op zondagmiddag 15 april 2018 zijn de wijken 1 en 3 op struintocht geweest in het Munnikenland rondom Slot Loevestein. Dit onder begeleiding van boswachters van Staatsbosbeheer.

Na afloop is er genoten van een high tea in de Skybox.

Indonesië en de Ontmoetingskerk Sleeuwijk

Via de website ontvingen we een bijzonder bericht van Thijs Delleman,

Hij woont al bijna 17 jaar in Indonesië en luistert bijna iedere week naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

Opvang in Armenië

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

Verslag gemeenteavond 15 mei

Op dinsdag werden door ds. Leo Oosterom de resultaten van de enquête onder gemeenteleden over de toekomst van het ambt en pastoraat bekend gemaakt.

De enquête is door 155 gemeenteleden ingevuld en de meest opvallende uitkomsten werden gepresenteerd en toegelicht. De uitslag van de enquête kunt u hier lezen (klik hiervoor op lees verder)

In het tweede deel van de avond werd in groepsverband over de twee thema's gesproken: "De ambtsdrager en kerkenraad van de toekomst" en "Het pastoraat van de toekomst in de praktijk".

Openingstijd kerkgebouw zaterdagmorgen

Vanaf 1 februari is het kerkgebouw op zaterdagochtend geopend van 9.30 tot 10.30 uur (was tot 11.00 uur).

Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de dienstdoende koster.

Regionale reacties op rapport 'God in Nederland'

Nederlanders hebben steeds minder behoefte aan religie, blijkt uit landelijk onderzoek. Die uitkomst wordt in de regio niet door iedereen herkend.

Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen. Ook de gedachte dat mensen steeds vaker buiten de kerk op zoek gaan naar spiritualiteit blijkt niet te kloppen. Dat concluderen de onderzoekers van 'God in Nederland'.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Informatie zoeken op de website

Je bent op zoek naar informatie op de website over de kerk? Maak dan gebruik van de startpagina!

Met behulp van trefwoorden vind je snel de gezochte informatie.

Organisatie kerk

Op de website vind je een volledig overzicht van de organisatie van de kerk. Je kunt lezen hoe het bestuur georganiseerd is, welke taak- en werkgroepen en commissies er binnen de kerk actief zijn en wie daarin allemaal deelnemen.

Geïnteresseerd? Klik dan hier.