Collecte Maaltijd van de Heer

De Maaltijd van de Heer is gevierd op zondag 23 juni.

Collectedoel was de nog steeds hard nodige hulp aan de slachtoffers van de cycloon Idai op 15 maart met overstromingen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe, waarbij 3 miljoen mensen getroffen werden.

U kunt uw bijdrage nog overmaken naar de diaconie van de Ontmoetingskerk op bankrekeningnummer NL38 RABO0368 7063 62 onder vermelding van 'Noodhulp slachtoffers cycloon Idai

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.