Conferentie classicale werkgroep Kerk en Israël

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallone, organiseert op 2 en 3 maart 2021 voor de veertigste keer een conferentie voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom. 
 
Thema van de conferentie is: “Willen christenen wel met/van Joden leren?” en ‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’
 
Sprekers:
  • Dr. Eeuwout Klootwijk
  • Dr. Thaddée Barnas
  • Dr. Lieve Teugels 
  • Dr. Eric Ottenheijm
  • Rabbijn Albert Ringe
  • dr. Leo Mock

Voor opgave en informatie mail naar derkblom@gmail.com

Ook verscheen onlangs de jubileumbundel: Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht? Deze bundel is ook te verkrijgen via bovenstaand emailadres.
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.