Dankwoord actiegroep World Servants

Beste gemeenteleden,

Het afgelopen jaar hebben wij als World Servants actiegroep hard gewerkt om het geld bij elkaar te krijgen voor onze projecten in Malawi, Myanmar, Bolivia en Oeganda. Hier zullen wij de komende zomer drie weken lang aan de slag gaan als vrijwilliger. Tijdens het actievoeren hebben wij enorm veel steun vanuit de gemeente ontvangen en daar willen wij u allemaal hartelijk voor bedanken. Wij hebben uw hulp namelijk als erg motiverend ervaren.

Inmiddels is het ons gelukt om het geldbedrag bij elkaar te krijgen en 6 juli zullen de eerste vier jongeren van onze groep vertrekken naar Malawi. Op 23 juli zullen weer twee jongeren vertrekken naar Oeganda en op 6 augustus zullen nog drie jongeren vertrekken naar Myanmar en eentje naar Bolivia. Wij kijken er naar uit om de ervaringen die wij tijdens ons project zullen opdoen na afloop met u te delen.

Nogmaals bedankt voor al uw steun!

Flori Visser,
Namens World Servants Sleeuwijk

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.