De deuren gaan weer open!

Na een lange periode zonder bezoekers bij de erediensten, is in september geëxperimenteerd met het toegestane maximum van 100 bezoekers. De ervaringen vanuit de bezoekers en betrokkenen bij de dienst waren erg positief, het was fijn om weer mensen in de kerk te zien zitten, en daarom hebben we als kerkenraad besloten hier vervolg aan te willen geven. 
 
Concreet betekent dit dat we vanaf oktober naast de 30 betrokkenen bij de dienst, ook ruimte hebben voor 70 bezoekers die geregistreerd worden via het aanmeldingssysteem van de PKN. Het systeem zorgt ervoor dat iedereen even vaak de mogelijkheid heeft om een dienst te bezoeken.
 
 
 
Bij diensten met bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld doopdiensten, kan wel voorrang gegeven worden aan betrokkenen.
 
Wekelijks zal een link op de website van de Ontmoetingskerk verschijnen. Indien u geen beschikking heeft over internet kunt u zich telefonisch aanmelden. Na het klikken op de link wordt u door de stappen heen geleid om u en uw gezinsleden aan te melden voor de dienst. Telefonisch aanmelden is mogelijk bij uw wijkouderling en indien er geen wijkouderling in een wijk is bij een pastoraal medewerker. 
 
Na uw aanmelding via internet of eventueel telefoon, krijgt u vrijdagavond of zaterdag bericht of u op zondag de dienst kunt bezoeken of niet. Enkel als u zich heeft ingeschreven of telefonisch heeft aangemeld en u een bevestiging ontvangt dat u tot de 100 genodigden behoort, kunt u zondag naar de kerk komen.
 
Mensen die zich niet hebben ingeschreven kunnen helaas niet toegelaten worden. Mocht u om welke reden dan ook toch niet aanwezig kunnen zijn, is het fijn als u zich weer afmeldt zodat uw plek eventueel aan een andere persoon kan worden toegewezen.
 
Voor uw bezoek aan de Ontmoetingskerk geldt te allen tijde dat u geen gezondheidsklachten heeft (zoals voorgeschreven door het RIVM).
 
Vanwege het COVID-19-virus zijn er voorwaarden opgesteld door het RIVM om diensten in o.a. kerkgebouwen te kunnen laten plaatsvinden.
Hiervoor is het belangrijk dat u kennis neemt van onderstaande punten;
 
  • Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar aan een badge), die toezien op het handhaven van de regels.
  • Basis voor elk gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven. Dit geldt voor zowel de zitplaatsen als de looproutes (niet voor één huishouden).
  • Alleen de hoofdingang wordt gebruikt.
  • Bij binnenkomst handen ontsmetten (desinfectiemiddel op statafel).
  • Bezoekers vullen de beschikbare zitplaatsen systematisch, op aanwijzing van de coördinatoren (herkenbaar aan een badge). Er is géén vrije keuze van zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet passeren. Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten. 
  • Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Dit leidt tot complexe verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas bij zich.
  • Gebruik van het toilet is alleen in noodgevallen mogelijk.
  • Gemeentezang is niet toegestaan. Alle zang komt van solisten, een kleinschalige (zang)groep of audiovisuele middelen.
  • Na afloop van de dienst/bijeenkomst verlaten we de kerk bank voor bank op aanwijzing van de coördinatoren (neem ook buiten de 1,5 meter afstand in acht).
  • Het is niet mogelijk om buiten na het verlaten van de kerk bij elkaar te blijven staan en daar met elkaar te praten.

Het nieuws en de regelgeving omtrent COVID-19 veranderen dagelijks en daar zullen we als kerkenraad zo goed mogelijk op in  spelen. We zullen deze website gebruiken om u van de laatste informatie te voorzien.

Houd de site daarom goed in de gaten en dan hopen we u binnenkort weer in de kerk te mogen begroeten!

Update 29 september
De persconferentie van dinsdagavond 28 september 2020 heeft geen aanleiding gegeven om het besluit te veranderen. Kerkdiensten mogen nog steeds met een maximum van 100 aanwezigen gehouden worden. Wel willen we nogmaals benadrukken dat u bij gezondheidsklachten (zoals beschreven door RIVM) niet naar de kerk moet komen.


Lees HIER eerdere berichten over de gevolgen van het corona-virus voor onze gemeente.

 

 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.