Dinsdag 12 februari - een cursus over leven in relaties

Tot in het duizendste geslacht
Een cursus over leven in relaties

Mensen leven in relaties. Als eerste is er de relatie van het kind met ouders, maar al snel komen daar andere bij. leder mens leeft in een netwerk van relaties met ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega's enz. In deze relaties is er steeds sprake van geven en ontvangen, zowel van goede als kwade dingen.

Dit thema willen we bespreken vanuit de methode voor contextuele hulpverlening van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Nagy. De relationele context waarin mensen leven is belangrijk volgens hem. Nagy gaat in zijn methode uit van de stelling dat er in die context balans moet zijn tussen geven en ontvangen. Helaas is die balans vaak zoek. Soms geven mensen alleen maar en krijgen niets terug. Of ze worden misbruikt. Als er geen balans is, gaat schuld een rol spelen.

Elk mens maakt zich in relaties van tijd tot tijd schuldig, schiet tekort ten opzichte van de ander, doet geen recht aan medemensen. Wat kan in dergelijke situaties een weg uit onrecht en schuld zijn?

In vier avonden willen we niet alleen stilstaan bij wat er fout kan gaan (tot in de derde en vierde generatie). We willen vooral ook aandacht geven aan hoe je wat fout ging ten goede kan keren (tot in het duizendste geslacht). We laten in deze kring daarom ook een Bijbelverhaal spreken over een vader, een moeder en twee broers en hoe de relatie tussen hen verloopt. We zoeken naar wat daar fout ging en hoe dat eindigde.

De curus wordt geleid door ds. Christien Flier.

De cursusdata zijn:

  • dinsdag 9 oktober 2018
  • dinsdag 13 november 2018
  • dinsdag 8 januari 2019
  • dinsdag 12 februari 2019

De cursus vindt plaats in de Ontmoetingskerk van 20.00 - 21.30 uur.

U kunt zich voor deze cursus opgeven per e-mail: flier@ontmoetingskerksleeuwijk.nl

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.