Doel Werelddiaconaat 2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

 “Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen de kinderen / jongeren een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus.”

Dit is het uitgangspunt van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil, het Werelddiaconaat-project voor 2020 van de diaconie als opvolger van Mercy Ships 2019 van de ZWO.

De stichting is opgericht in 2013 door Samuel en Laura van de Raa de Souza. In 2016 kochten zij een stuk grond in São João del Rei om daar een ontwikkelingscentrum te bouwen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar. Samuel en Laura verhuisden in 2017 mét hun 4 jonge kinderen naar Brazilië om nog dichter betrokken te zijn bij de bouw van het centrum. In maart 2018 opent het ontwikkelingscentrum echt haar deuren en staan er 100 kinderen op de stoep!

Het ontwikkelingscentrum bestaat o.a. uit een buitenschoolse opvang, een vakschool met praktisch onderwijs voor kinderen vanaf 14 jaar, een sportterrein, een moestuin, keuken en bakkerij  en een winkelruimte. Daarnaast is er huiswerkbegeleiding en bijles.

Ieder kind krijgt tussen de middag een gezonde warme maaltijd en met de bakkerij voorziet de stichting ook in een broodmaaltijd voor ’s ochtends en ’s avonds.

Elk kind moet recht hebben op onderdak, voeding, zorg, onderwijs. Elk kind moet werkelijk kind kunnen zijn. In een veilige, vertrouwde omgeving. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit niet geldt. Kinderen die in uiterst slechte en onveilige omstandigheden opgroeien. Zij hebben hulp nodig! Stichting Nieuwe Generatie Brasil wil hulp bieden aan een (zo groot mogelijk) aantal kinderen. Dit bieden zij door kleinschalige, doelgroepgerichte en controleerbare projecten te starten in verschillende steden in Brazilië. Uiteraard zal goede, transparante (financiële) verantwoording worden afgelegd. Maar de projecten zelf zullen het beste én zichtbare bewijs zijn dat het geld goed besteed wordt.

Het voordeel van de aanpak Stichting Nieuwe Generatie Brasil is, dat het controleerbaar is waaraan geld wordt besteed en wat daarmee bereikt wordt. Dat is voor u hopelijk een reden om juist hen te helpen en financieel te steunen! U kunt een machtigingsformulier Werelddiaconaat krijgen via de diaconie of een bedrag storten op het rekeningnummer van de diaconie NL38 RABO 0368706362 onder vermelding van "Stichting Nieuwe Generatie Brasil".

Kijk voor meer informatie eens op de website www.ng-brasil.com of op Facebook (Stichting Nieuwe Generatie Brasil). De familie maakt ook wekelijks een vlog (video boodschap) op YouTube over de vakschool, de stichting en over hun eigen leven in Brazilië.

Namens de diaconie,
Cirsten Boone, PR Werelddiaconaat-project 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.