Geen zang meer tijdens de kerkdienst

Donderdag 14 januari is vanuit de PKN het dringende advies gekomen om tot het einde van de lockdown alle vormen van gezang tijdens erediensten op te schorten. Hiervoor geeft de PKN drie redenen aan.
 

De Kerkenraad heeft besloten dat we het dringende advies van de PKN volgen. Ondanks dat dit een teleurstelling zal zijn voor veel mensen, vinden we het in de huidige lockdown situatie niet te verantwoorden om af te wijken van het advies.

Momenteel wordt hard gewerkt aan vervangende elementen in de erediensten. Daarmee hopen we toch aansprekende online diensten te kunnen bieden tot het moment dat er weer meer mogelijk is. En dat moment komt!
 

Advies PKN

Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown.

De volgende overwegingen vormen de basis voor het advie van de PKN:

  • De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus.
  • De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest.
  • Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd.

De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”

Bron: www.pkn.nl

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.