Geluk als bijproduct - Studiekring over betekenisvol leven

Kerk-Anders organiseert een Studiekring over betekenisvol leven aan de hand van het boek van Emily Esfahani Smith "De kracht van betekenis'.

Datum:  maandag 11 november 2019 (tweede avond)

Tijd:      20.00 uur

Plaats:   Trefpunt

Leiding: ds. Leo Oosterom

Gelukkig zijn, wie wil het niet? In de afgelopen 20 jaar is er een stortvloed aan zelfhulpboeken op de markt gekomen, die allemaal hun eigen tienstappenplan aanbieden aan moderne gelukszoekers. Er is echter een probleem: het werkt niet. Hoe harder je probeert gelukkig te worden, des te groter de kans dat het geluk voor je uit vlucht.

De gedachte dat geluk maakbaar is, en de norm in onze maatschappij dat iederen altijd gelukkig hoort te zijn, maakt veel mensen juist ongelukkig. We kunnen niet aan de norm voldoenm hoe goed we ook ons best doen. Dat voelt als persoonlijk falen.

Volgens Emily Emily Esfahani Smith moet het dan ook niet gaan om het najagen van geluk, maar om het vinden en scheppen van betekenis in je leven. Wie een betekenisvol leven kan leiden, vindt vanzelf een zekere mate van geluk als bijproduct.

Maar wat is dan een betekenisvol leven? Valt daar nog wat over te zeggen in een tijd waarin religie als bron van betekenis steeds minder belangrijk wordt? Smith laat zien dat er met een beroep op de filosofie, psychologie en literatuur heldere en hedendaagse antwoorden zijn te geven op deze vragen.

In twee bijeenkomsten behandelen we de vier hoofdfactoren die Smith onderscheidt, als het gaat om wat een leven betekenisvol maakt.

Aanmelden?
Wil je deelnemen aan deze studiekring? Stuur dan een e-mailbericht naar Leo.

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.