NIEUWS

Welkom bij de VIP-club!

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die eens in de twee weken op zaterdagavond bij elkaar komt.

Op deze avonden doen we van alles: van hilarische spellen tot reflectortochten en van Sinterklaasvieringen tot avondjes uit. Variatie alom!

Lijkt het je leuk om een keer een VIP-avond mee te maken? Kom dan gerust een keer kijken!

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk

Op zondag 16 september was de eerste Jeugd- en Jongerenkerk van het nieuwe seizoen.

Het thema was ‘Kan ik iets voor je doen?’

Lees hier het verslag

Bijbelse ‘coping strategies’

Hoe duidt de Bijbel de ellende die je kan overkomen? Is God aan het werk of de duivel? Is het je eigen schuld of gewoon stom toeval? De bijbel geeft geen eenduidig antwoord op de vraag, maar schetst verschillende lijnen. Samen bekijken we vier van deze lijnen en bevragen ze op het blijvende nut ervan: Hoe kunnen ze ons helpen in het omgaan met ellende en tegenslag?

Op vier avonden bespreekt ds. Leo Oosterom dit thema.

Vrijwilligers gezocht bediening geluidsapparatuur en beamteam

Vind je het leuk om tijdens de eredienst de geluidsapparatuur te bedienen? Meld je dan voor een bijeenkomst waarin de taken toegelicht worden en de werking van de aanwezige apparatuur wordt toegelicht.

Ook het beamteam kan nog versterking gebruiken!

De clubs gaan weer beginnen

Op vrijdag 21 september was de startavond voor de clubs!

Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom!

In de week van 24 september starten de clubavonden.

Kom jij ook?

Je bent van harte welkom!

Gebedskring

Op donderdagavond 27 september bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

Nieuwsbrief Protestantse Kerk Nederland

Wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen binnen de Protestantse Kerk Nederland? Lees dan de wekelijkse nieuwsbrief.

Het is ook mogelijk om deze nieuwsbrief persoonlijk te ontvangen,

3 oktober - Filmavond Intouchables

Op woensdag 3 oktober organiseert de werkgroep Kerk-Anders een filmavond in de Koren-aar.

De film die gekeken wordt is de zeer indrukwekkende film Intouchables over de miljonair Philippe die een persoonlijke verzorger in dienst neemt.

De avond begint om 20.00 uur.

Inzameling vreemde valuta

Misschien bent u op vakantie geweest naar een land, dat niet behoort tot de EU-landen waar de euro het nationaal betaalmiddel is en heeft u van het betreffende land nog geld in uw bezit. Als u dit geld kwijt wilt, dan kunt u dit (het liefst in een apart zakje) zondags in één van de collectezakken doen of aan een lid van de diaconie geven.

Een cursus over leven in relaties

Mensen leven in relaties. Als eerste is er de relatie van het kind met ouders, maar al snel komen daar andere bij. leder mens leeft in een netwerk van relaties met ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega's enz. In deze relaties is er steeds sprake van geven en ontvangen, zowel van goede als kwade dingen.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 9 oktober.

Eten in 't Kookpunt

Woensdag 10 oktober om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

Mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

De onttoverde wereld verlangt nieuwe betovering . Een mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

Onder leiding van Christien Flier wordt in vier avonden de geschiedenis van uitleg van wonderverhalen doorlopen. We gaan met elkaar in gesprek over die verhalen. We hopen zo onze eigen visie te ontwikkelen.

De eerste avond is op woensdag 10 oktober om 20.00 uur in het Trefpunt.

12 oktober - Verwendag voor ouderen in Woudrichem

Op 12 oktober 2018 wordt in Woudrichem voor de tweede keer een heerlijke verwenmiddag voor de ouderen uit het Land van Heusden en Altena georganiseerd. Er staat weer een superteam voor u klaar!

Opvang in Armenië

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

Pelgrimeren

Vrijdag 20 mei 2016 hadden wij in de Ontmoetingskerk en een aantal gastgezinnen een groep pelgrims op bezoek die vanuit Zoetermeer op pelgrimstocht waren naar Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot bij Tilburg. Twee van hen hadden al ruimere pelgrimservaring, want gingen eerder te voet en op de fiets op pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en Rome.

Daarover komen ze ons op 17 oktober in de Koren-aar vertellen.

Aangepaste kerkdienst in Andel

Op zondagmiddag 28 oktober a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Andel, Kerkstraat 2.

De dienst begint om 15.00 uur,

Voorganger is Pastor Pieter Mostert uit Hendrik Ido Ambacht en het thema luidt: “Geloven is mooi!”

Wat doet de werkgroep ZWO?

De ZWO-groep is een samenwerkingsverband tussen de taakgroep ZWO van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Nieuwsgierig wat voor activiteiten deze werkgroep uitvoert?

Uilenbescherming in het Land van Altena

Uilen leven een verborgen leven. Je ziet ze zelden, maar ze zijn wel aanwezig. Hun nachtelijke en vaak mysterieuze roep maakt hun aanwezigheid wel duidelijk. Welke uilen leven er eigenlijk in onze omgeving? Worden ze bedreigd? Is het beschermingswerk noodzakelijk en hoe pakken we dat aan? Zijn uilen inderdaad wijzer dan andere vogels? Het zijn “de vogels van de nacht” met veel bijzondere eigenschappen om te kunnen overleven.

Deze en andere vragen wil Henk van Diest op donderdag 8 november graag met u proberen te beantwoorden.

Website van de Ontmoetingskerk veiliger

De website van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk is nu extra beveiligd. Dit houdt in dat alle gegevens vanaf en naar de website op een veilige manier verstuurd worden. Hiermee wordt voorkomen dat de gegevens van de website door kwaadwillenden onderschept en gelezen kunnen worden.

Tijdig spreken over het levenseinde

Niemand praat graag over de dood, laat staan over het eigen levenseinde. Daarom stellen veel mensen dat uit. Wanneer ze dan oud, ziek of kwetsbaar zijn kan hen een complex van vragen overvallen. Het thema ‘levenseinde’ roept een breed veld van vragen en ethische kwesties op rondom euthanasie, zelfgekozen levenseinde, wils(on)bekwaamheid, leven met dementie en ethiek in de zorg. Wie tijdig wil nadenken en praten over het levenseinde kan zijn of haar leven verrijken. Op maandag 19 november zullen Ronald van Nordennen en ds. Christien Flier de avond openen vanuit hun eigen werkveld.

Openingstijd kerkgebouw zaterdagmorgen

Vanaf 1 februari is het kerkgebouw op zaterdagochtend geopend van 9.30 tot 10.30 uur (was tot 11.00 uur).

Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de dienstdoende koster.

Pagina's