Hulp bij vervoer naar priklocaties

Mensen krijgen van de huisarts of via de post van het RIVM bericht om gevaccineerd te worden tegen het Coronavirus.
 
Bent u iemand of kent u iemand (wel of geen lid van de kerk maakt niet uit) die hulp nodig heeft bij het vervoer naar een priklocatie en die geen familie, geen mantelzorger of niemand anders heeft voor dit vervoer naar de priklocatie?
 
Meldt dit dan zodat de diaconie voor vervoer kan zorgen. Bel telefoon 06-12599710 (voorzitter diaconie) of mailt u naar secretarisdiaconie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
 
 
 
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.