Inzameling vreemde valuta

De vakantietijd is weer voorbij. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.

Misschien bent u op vakantie geweest naar een land, dat niet behoort tot de EU-landen waar de euro het nationaal betaalmiddel is en heeft u van het betreffende land nog geld in uw bezit. Als u dit geld kwijt wilt, dan kunt u dit (het liefst in een apart zakje) zondags in één van de collectezakken doen of aan een lid van de diaconie geven.

De diaconie zorgt ervoor dat het vreemde geld apart wordt bewaard. Als er voldoende vreemd geld is ingezameld, dan wordt het naar Kerk in Actie in Utrecht gebracht. Kerk in Actie zorgt er vervolgens voor dat de opbrengst ten goede komt aan een goed doel.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.