Maandag 19 november - Tijdig spreken over het levenseinde

Datum:       maandag 19 november 2018
Tijd:           20.00 uur
Plaats:        Het Trefpunt
Leiding:      Ronald van Nordennen en ds. Christien Flier

Niemand praat graag over de dood, laat staan over het eigen levenseinde. Daarom stellen veel mensen dat uit. Wanneer ze dan oud, ziek of kwetsbaar zijn kan hen een complex van vragen (medisch, geestelijk, sociaal, maatschappelijk) overvallen. Het thema ‘levenseinde’ roept een breed veld van vragen en ethische kwesties op rondom euthanasie, zelfgekozen levenseinde, wils(on)bekwaamheid, leven met dementie en ethiek in de zorg. Wie tijdig wil nadenken en praten over het levenseinde kan zijn of haar leven verrijken.

Deze avond is vooral bedoeld om van elkaar te horen: hoe staan artsen en verplegend personeel in dit veld? Hoe kan een predikant en geestelijke verzorger helpen om op een heilzame manier te spreken over het naderende levenseinde?

Twee inleiders zullen de avond openen vanuit hun eigen werkveld. Daarna is er ruimte voor gesprek.

Ronald van Nordennen is als specialist ouderengeneeskunde en hospice-arts werkzaam binnen Stichting Groenhuysen in Roosendaal, waaronder hospice Roosdonck. Hij begeleidt samen met een team van verpleging en geestelijke verzorging, mensen in de laatste fase van hun leven. Hij is tevens SCEN-arts (tweede arts bij euthanasievraagstukken) en lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie in Den Haag.

Christien Flier is als predikant verbonden aan de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk. Zij heeft ervaring als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Als gemeentepredikant luistert zij veel naar verhalen van mensen en hoe zij in het leven staan. Als voormalig zendingspredikant heeft zij gezien hoe men in andere culturen met het levenseinde omgaat.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.