Meer bezoekers welkom in de Ontmoetingskerk

Dinsdag 15 Juni 2021 heeft de kerkenraad besloten dat we vanaf zondag 27 juni 2021 het bezoekersaantal bij erediensten vergroten naar 100 mensen. Dit is in lijn met de adviezen van de overheid en PKN. Ons kerkgebouw is groot genoeg om daarbij anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.
 
We zijn blij dat we deze stap kunnen zetten en meer mensen de gelegenheid kunnen geven om de diensten weer bij te wonen. Hierbij blijven de bestaande protocollen van kracht.
 
Bij diensten met bijzondere doelgroepen, zoals de welkomstdienst en doopdiensten, kan wel voorrang gegeven worden aan betrokkenen.
 
Op de website van de Ontmoetingskerk staat een link voor het aanmelden voor het bezoek van een kerkdienst. Indien u geen beschikking heeft over internet kunt u zich telefonisch aanmelden. Na het klikken op de link wordt u door de stappen heen geleid om u en uw gezinsleden aan te melden voor de dienst. Telefonisch aanmelden is mogelijk bij uw wijkouderling en indien er geen wijkouderling in een wijk is bij een pastoraal medewerker. 
 
Na uw aanmelding via internet of eventueel telefoon, krijgt u vrijdagavond of zaterdag bericht of u op zondag de dienst kunt bezoeken of niet. Enkel als u zich heeft ingeschreven of telefonisch heeft aangemeld en u een bevestiging ontvangt dat u tot de genodigden behoort, kunt u zondag naar de kerk komen.
 
Mensen die zich niet hebben ingeschreven kunnen helaas niet toegelaten worden. Mocht u om welke reden dan ook toch niet aanwezig kunnen zijn, is het fijn als u zich weer afmeldt zodat uw plek eventueel aan een andere persoon kan worden toegewezen.
 
Voor uw bezoek aan de Ontmoetingskerk geldt te allen tijde dat u geen gezondheidsklachten heeft (zoals voorgeschreven door het RIVM).
 
Vanwege het COVID-19-virus zijn er voorwaarden opgesteld door het RIVM om diensten in o.a. kerkgebouwen te kunnen laten plaatsvinden. Hiervoor is het belangrijk dat u kennis neemt van onderstaande punten:
 
  • Bij binnenkomst handen ontsmetten (desinfectiemiddel op statafel).
  • Alleen de hoofdingang wordt gebruikt.
  • Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar aan een badge), die toezien op het handhaven van de regels.
  • Basis voor elk gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven. Dit geldt voor zowel de zitplaatsen als de looproutes (niet voor één huishouden).
  • Bezoekers vullen de beschikbare zitplaatsen systematisch, op aanwijzing van de coördinatoren (herkenbaar aan een badge). Er is géén vrije keuze van zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet passeren. Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten. 
  • Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Dit leidt tot complexe verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas bij zich.
  • Gebruik van het toilet is alleen in noodgevallen mogelijk.
  • Gemeentezang is niet toegestaan. Alle zang komt van solisten, een kleinschalige (zang)groep of audiovisuele middelen.
  • Na afloop van de dienst/bijeenkomst verlaten we de kerk bank voor bank op aanwijzing van de coördinatoren (neem ook buiten de 1,5 meter afstand in acht).
  • Het is niet mogelijk om buiten na het verlaten van de kerk bij elkaar te blijven staan en daar met elkaar te praten.

Het nieuws en de regelgeving omtrent COVID-19 veranderen ook nu nog dagelijks en daar zullen we als kerkenraad zo goed mogelijk op inspelen. We zullen deze website gebruiken om u van de laatste informatie te voorzien.

Houd de site daarom goed in de gaten en dan hopen we u binnenkort weer in de kerk te mogen begroeten!

Update 23 juni

Mondkapjes niet langer verplicht in de Ontmoetingskerk
 
Vanaf 26 juni 2021 zijn mondkapjes niet langer verplicht waar minimaal anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Als Kerkenraad hebben we besloten dat we dit beleid ook overnemen voor onze kerk. Dit betekent dat vanaf de dienst op 27 juni 2021 mondkapjes niet langer verplicht zijn. Het is uiteraard niet verboden om een mondapje te dragen als u zichzelf hier prettiger bij voelt. De overige maatregelen blijven wel van kracht.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.