NIEUWS

Vrijdag 9 november - Feestavond 50 jaar Ontmoetingskerk

Op vrijdagavond 9 november vindt er een feestavond plaats in de Ontmoetingskerk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Deze avond staat in het teken van ontmoeten en gezellig samenzijn. De deuren openen om 17.30 uur en om 18.00 uur zal de feestavond officieel geopend worden.

Na het eten is er gelegenheid om gezellig spelletjes met elkaar te spelen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

U komt toch ook? Aanmelden is mogelijk per e-mail of door het inleveren van een formulier in de hal van de kerk,

Bestemming collecte Maaltijd van de Heer

Op zondag 21 oktober wordt de Maaltijd van de Heer gevierd.

De avondmaalscollecte is bestemd voor de aardbevingsslachtoffers op Lombok.

Donderdag 25 oktober - Gebedskring

Op donderdagavond 25 oktober bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

Fruitactie 2018

Op zondag 4 november wordt de jaarlijkse fruitactie gehouden.

Om het benodigde fruit bij elkaar te brengen, worden er op zondag 28 oktober voor de dienst fruitkaartjes uitgedeeld. U wordt vriendelijk verzocht om fruit dat op het kaartje staat afgebeeld in te leveren.

Aangepaste kerkdienst in Andel

Op zondagmiddag 28 oktober a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Andel, Kerkstraat 2.

De dienst begint om 15.00 uur,

Voorganger is Pastor Pieter Mostert uit Hendrik Ido Ambacht en het thema luidt: “Geloven is mooi!”

Wat doet de werkgroep ZWO?

De ZWO-groep is een samenwerkingsverband tussen de taakgroep ZWO van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Nieuwsgierig wat voor activiteiten deze werkgroep uitvoert?

Welkom bij de VIP-club!

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die eens in de twee weken op zaterdagavond bij elkaar komt.

Op deze avonden doen we van alles: van hilarische spellen tot reflectortochten en van Sinterklaasvieringen tot avondjes uit. Variatie alom!

Lijkt het je leuk om een keer een VIP-avond mee te maken? Kom dan gerust een keer kijken!

De clubs zijn weer begonnen

Op vrijdag 21 september was de startavond voor de clubs!

Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom!

In de week van 24 september zijn de clubavonden gestart.

Kom jij ook?

Je bent van harte welkom!

Vrijwilligers gezocht bediening geluidsapparatuur en beamteam

Vind je het leuk om tijdens de eredienst de geluidsapparatuur te bedienen? Meld je dan voor een bijeenkomst waarin de taken toegelicht worden en de werking van de aanwezige apparatuur wordt toegelicht.

Ook het beamteam kan nog versterking gebruiken!

Donderdag 8 november - Uilenbescherming in het Land van Altena

Uilen leven een verborgen leven. Je ziet ze zelden, maar ze zijn wel aanwezig. Hun nachtelijke en vaak mysterieuze roep maakt hun aanwezigheid wel duidelijk. Welke uilen leven er eigenlijk in onze omgeving? Worden ze bedreigd? Is het beschermingswerk noodzakelijk en hoe pakken we dat aan? Zijn uilen inderdaad wijzer dan andere vogels? Het zijn “de vogels van de nacht” met veel bijzondere eigenschappen om te kunnen overleven.

Deze en andere vragen wil Henk van Diest op donderdag 8 november graag met u proberen te beantwoorden.

Maandag 12 november - Bijbelse ‘coping strategies’

Hoe duidt de Bijbel de ellende die je kan overkomen? Is God aan het werk of de duivel? Is het je eigen schuld of gewoon stom toeval? De bijbel geeft geen eenduidig antwoord op de vraag, maar schetst verschillende lijnen. Samen bekijken we vier van deze lijnen en bevragen ze op het blijvende nut ervan: Hoe kunnen ze ons helpen in het omgaan met ellende en tegenslag?

Op vier avonden bespreekt ds. Leo Oosterom dit thema.

De tweede avond is op maandagavond 12 november om 20.00 uur in het Trefpunt.

Dinsdag 13 november - een cursus over leven in relaties

Mensen leven in relaties. Als eerste is er de relatie van het kind met ouders, maar al snel komen daar andere bij. leder mens leeft in een netwerk van relaties met ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega's enz. In deze relaties is er steeds sprake van geven en ontvangen, zowel van goede als kwade dingen.

De tweede bijeenkomst is op dinsdag 13 november.

Woensdag 14 november - Eten in 't Kookpunt

Woensdag 14 november om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

Maandag 19 november - Tijdig spreken over het levenseinde

Niemand praat graag over de dood, laat staan over het eigen levenseinde. Daarom stellen veel mensen dat uit. Wanneer ze dan oud, ziek of kwetsbaar zijn kan hen een complex van vragen overvallen. Het thema ‘levenseinde’ roept een breed veld van vragen en ethische kwesties op rondom euthanasie, zelfgekozen levenseinde, wils(on)bekwaamheid, leven met dementie en ethiek in de zorg. Wie tijdig wil nadenken en praten over het levenseinde kan zijn of haar leven verrijken. Op maandag 19 november zullen Ronald van Nordennen en ds. Christien Flier de avond openen vanuit hun eigen werkveld.

Woensdag 21 november - mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

De onttoverde wereld verlangt nieuwe betovering . Een mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

Onder leiding van Christien Flier wordt in vier avonden de geschiedenis van uitleg van wonderverhalen doorlopen. We gaan met elkaar in gesprek over die verhalen. We hopen zo onze eigen visie te ontwikkelen.

De tweede avond is op woensdag 21 november om 20.00 uur in het Trefpunt.

Inzameling vreemde valuta

Misschien bent u op vakantie geweest naar een land, dat niet behoort tot de EU-landen waar de euro het nationaal betaalmiddel is en heeft u van het betreffende land nog geld in uw bezit. Als u dit geld kwijt wilt, dan kunt u dit (het liefst in een apart zakje) zondags in één van de collectezakken doen of aan een lid van de diaconie geven.

Kerknieuws niet meer op de website

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit betekent dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van en gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk vormen hier geen uitzondering op en ze heeft ervoor gekozen om het model Privacyverklaring van PKN te volgen in de weg naar een zorgvuldig en rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

In het kader hiervan is onder andere besloten om het wekelijkse Kerknieuws niet meer via de website te publiceren.

Klik op lees verder om te lezen wat de AVG inhoudt.

ZWO ondersteunt Mercy Ships

Per 1 juli 2018 ondersteunt de ZWO voor een jaar Mercy Ships.

Eén op de drie mensen wereldwijd heeft geen toegang tot de juiste medische en chirurgische gezondheidszorg. Hierdoor overlijden er jaarlijks veel mensen aan aandoeningen die in Nederland simpel verholpen kunnen worden. Het aantal sterfgevallen ligt hoger dan de cijfers van aids, malaria en tuberculose bij elkaar

Indonesië en de Ontmoetingskerk Sleeuwijk

Via de website ontvingen we een bijzonder bericht van Thijs Delleman,

Hij woont al bijna 17 jaar in Indonesië en luistert bijna iedere week naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Informatie zoeken op de website

Je bent op zoek naar informatie op de website over de kerk? Maak dan gebruik van de startpagina!

Met behulp van trefwoorden vind je snel de gezochte informatie.

Pagina's