Ontmoetingskerk Sleeuwijk zoekt een organist

De gemeente van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk zoekt een organist (M/V) met passie voor zijn of haar vak en hart voor de gemeente.

Wij zijn een enthousiaste, goed zingende PKN-gemeente met veel jonge gezinnen. Er komen gemiddeld 350 kerkgangers per zondag naar de dienst. In onze kerk staat een 19-stemmig Pels-orgel.

De organist die wij zoeken:

  • heeft tenminste bevoegdheid II of een vergelijkbaar niveau
  • voelt zich thuis in verschillende liturgische stijlen
  • kan de gemeente begeleiden op orgel en piano
  • is in staat om stukken uit het klassieke orgelrepertoire ten gehore te brengen
  • ziet het samenwerken met muzikale leden van de gemeente als kans

De organist begeleidt 40 diensten per jaar.

Inschaling vindt plaats op grond van bevoegdheid, overeenkomstig de generale regeling voor de kerkmuziek.

Onderstaand vindt u een uitgebreider profiel van de gemeente en de organist die we zoeken.

U kunt uw reacties vóór 31 januari richten aan l.j.oosterom@icloud.com
 

 

Kerkmuzikaal profiel gemeente Ontmoetingskerk Sleeuwijk

In het beleidsplan 2015-2019 wordt gesteld dat onze gemeente pluriform is met betrekking tot de geloofsbeleving en dat dit gevolgen heeft voor de manier waarop wij de eredienst vormgeven. Daarbij hebben we ook gezegd dat we niet langer uitgaan van een onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ kerkdiensten. In elke dienst houden we vast aan een verantwoorde opbouw van de liturgie, en tegelijk aan een creatieve invulling van de diverse onderdelen van die liturgie. Daarbij kan geput worden uit een breed scala van liturgische en muzikale stromingen. Liedboek 2013 vormt de hoofdbron voor de gemeentezang, maar er worden ook liederen uit de evangelische traditie gezongen.

De gemeente van de Ontmoetingskerk zingt graag en goed. Voor de begeleiding van de samenzang van de gemiddeld 350 kerkgangers – waaronder veel jonge gezinnen – wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten. In de kerk is naast een Pels Orgel met 19 stemmen ook een vleugel aanwezig. Een cantor en cantorij ondersteunen met enige regelmaat de gemeentezang of leveren een eigen bijdrage binnen het kader van de liturgie. Ook worden sommige liederen solo gezongen of in beurtzang met de gemeente. We willen in de komende jaren nog meer gebruik gaan maken van muzikale talenten van gemeenteleden bij het vormgeven van de eredienst.

In de kerk is een professionele beamer aanwezig en een goed opgeleid ‘beamteam’. De beamer heeft een ondersteunende functie voor de eredienst; multimediale presentaties vormen geen doel op zich.

Profiel kerkmusicus Ontmoetingskerk Sleeuwijk

De kerkmusicus herkent zich in bovenstaand profiel en wil actief meewerken aan het verder uitwerken en creatief vormgeven van het geschetste beleid. Hij of zij heeft zitting in de taakgroep eredienst.

De kerkmusicus heeft passie voor het begeleiden van gemeentezang in het volledige, hierboven geschetste spectrum. Hij of zij weet de kwaliteit van de gemeentezang in de diverse stijlen te waarborgen of te verhogen.

De kerkmusicus is in de eerste plaats organist, vaardig in het begeleiden van gemeentezang en ook in staat om stukken uit de klassieke orgelliteratuur ten gehore te brengen. Daarnaast is de kerkmusicus in staat de gemeentezang op de vleugel te begeleiden als een lied daardoor beter tot zijn recht komt.

De kerkmusicus werkt nauw samen met de (drie) predikanten en overige (twee) organisten die aan de gemeente verbonden zijn, en met de cantor en de cantorij. Hij of zij ziet het samenwerken met andere muzikaal geschoolde leden van de gemeente als kans en kan jongere en oudere muzikale talenten samenbrengen, begeleiden en inspireren.

De kerkmusicus begeleidt 40 diensten per jaar, en stelt het organistenrooster op.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.