Petrus nieuwsbrief

2020 was een bijzonder jaar. Petrus maakte een overzicht van de best gelezen en bekeken verhalen en video's, van de Protestantse Lezing door Mark Rutte tot het nog steeds actuele lied 'Straks bijeen'. Wat zou het mooi zijn als we dit lied in 2021 weer uit volle borst samen kunnen zingen..

Lees onderstaand de nieuwsbrief.

Best gelezen interview Rutte over geloof, de kerk en 'het goede leven'

Geen enkel artikel werd in 2020 vaker gelezen dan het interview van predikanten Rob Visser en Paul Visser met minister-president Mark Rutte. Nu op een rij: het volledige interview, de Protestantse Lezing door de minister-president en het interview met presentator Klaas van Kruistum.

Lees en bekijk
Best gelezen column Rekkelijken en preciezen

Uiteraard gingen de meeste columns op Petrus direct of indirect over het zo bepalende coronavirus. Classispredikant Peter Verhoeff schreef over de 'rekkelijken en preciezen' in de kerk. Wel of geen kerkdiensten? En zo ja, wel of niet zingen? En dan wel of geen koffie in de kerktuin? We moe(s)ten er samen uitkomen...

Lees de column
Best gelezen overdenking Paulus en Barnabas: als wegen scheiden...

Ds. Marleen Blootens raakte een snaar met haar overdenking over conflicten binnen de kerk. "Ik heb erover getwijfeld of ik dominee wilde worden. Met het christelijk gelóóf wilde ik het wel wagen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat mij een leven lang blijft boeien. Maar met de kérk? Ik wist het niet zeker. De kerk is tenslotte niet alleen maar een vindplaats van hoop, geloof en liefde. Het is óók een vindplaats van kruispunten en conflicten..."

Lees de overdenking
Best bekeken lied Straks bijeen
Het vaakst bekeken lied ging dan juist weer over gezamenlijkheid en het verlangen om elkaar te omhelzen. Gert Landman vertaalde het nieuwe lied 'We will meet again', dat uitkijkt naar de tijd ná corona:
 
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
Beluister het lied (+ bladmuziek en toelichting)
'Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
 
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.'

- Lied 511: 1, 7
 
 
Over Petrus
Deze Petrus-nieuwsbrief houdt je op de hoogte van de nieuwste verhalen van geloof, hoop en liefde uit de (wereldwijde) kerk. Meer overdenkingen, liederen en verhalen vind je op petrus.protestantsekerk.nl. Vier keer per jaar het magazine Petrus in de bus? Neem dan een gratis abonnement.
Abonneer op Petrus Magazine

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.