Projektor februari

Door een misgreep is een incomplete Projektor aangeleverd bij de drukker. In het februarinummer missen hierdoor de laatste vier bladzijden met artikelen over de collectes en doelen voor komende weken, alsmede het preekrooster.
 
Deze informatie wordt ook gepubliceerd op Kerknieuws en de website.
 
U kunt HIER alsnog de ontbrekende pagina's lezen.
 
De volgende Projektor verschijnt in de week van vrijdag 5 maart 2021.
 
Kopij inleveren uiterlijk dinsdag 23 februari 2021.
 
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.