Resultaat actie voedselbank Altena

In december hebben we een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren van de producten.

In totaal zijn er zo’n 631 producten ingezameld! Te weten: 163 pakken rijst of pasta, 106 maaltijdmixen, 119 pakjes tandpasta en tandenborstels, 86 pakken koffie en thee, 37 groentenpotten, 23 jampotten, 26 pakken wasmiddel en nog circa 71 overige producten.

We kunnen dus weer met zijn allen terugkijken op een zeer geslaagde actie en willen iedereen, die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt aan deze actie, enorm bedanken. Echt geweldig.

Verder zijn we ook nog meegereden naar de voedselbank om daar te helpen de producten uit te laden en mochten we een kijkje nemen in wat ze daar allemaal doen. Op lange rijen tafels stonden per gezin een krat en een boodschappentas, klaar om gevuld te worden, met een nummer en een plaatje van de gezinssamenstelling erbij (geen namen natuurlijk, in verband met privacy). Het hele logistieke en distributieproces draait geheel op maar liefst 50 vrijwilligers die zich vaak wekelijks inzetten.

Ook zagen we hele opslagkamers vol staan met kratten gevuld met allerlei producten, en ook zelfs een volwaardige koelcel met korter houdbare producten, gedoneerd door verschillende bedrijven, supermarkten en ook andere kerken. Met de voorraad die ze hadden binnengekregen konden ze zo ongeveer tot de zomer wel vooruit. Hartverwarmend om eens van dichtbij te zien hoe men zich zo inzet voor de minder bedeelden in deze maatschappij.
 
De voedselbank draait op vrijwilligers die niet betaald krijgen, toch zijn er allerlei kosten: voor opslag en vervoer, en soms voor de inkoop van producten. Deels wordt dit bekostigd uit gemeentesubsidie, maar de voedselbank leeft ook van giften. Als u hieraan een eigen steentje wil bijdragen kan dat ook, kijk voor meer informatie op www.voedselbankaltena.nl.
 
Nogmaals hartelijk bedankt en we hopen volgend jaar op een voortzetting van de actie.
 
Namens de diaconie, 
 
Cirsten Boone en Marnix Kammer
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.