Samen in actie tegen corona

Samen in actie tegen corona is de naam van de actie die Giro 555 is begonnen. Kerk in Actie is een van de deelnemers.
 
De diaconie wil deze actie ook van harte aanbevelen: Hiermee helpt u om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. De ramp in India laat de verwoestende gevolgen zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is.
 
Na eerdere bijdragen in de strijd tegen corona, steunt de diaconie deze actie met een bedrag van € 200,00.
 
U kunt ook mee doen door een bijdrage over te maken op de rekening van de Diaconie: NL38 RABO 0368 7063 62 of rechtstreeks via Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457 of Giro 555 onder vermelding van: Samen in actie tegen corona.
 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
 

De verwoestende gevolgen van corona in India | Giro555

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.