Samen de Kerstnacht in - uitzending terugkijken

Op donderdagavond 24 december heeft Christelijk Gemengd Koor ‘Con Amore’ invulling gegeven aan de kerstzangavond. Door de coronamaatregelen kon dat niet op de traditionele wijze plaatsvinden. Bezoek van de kerstzangavond was helaas niet mogelijk. Maar u kunt wel via deze website of de website kerkdienstgemist.nl deze uitzending terugkijken. 

De meditatie op deze avond werd verzorgd door ds. A.H. Blom. 

Jaap Kwakkel (orgel) en Ineke Geleijns (piano) verzorgden het muzikale gedeelte, dat afgewisseld werd met het gesproken kerstevangelie en met zang van een mannenkwartet samengesteld uit leden van Mannenkoor Zanglust.

De collecte van deze avond is bestemd voor Voedselbank Altena. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL64 RABO 0372 5251 72 t.n.v. CGK Con Amore Sleeuwijk o.v.v. ‘collecte voedselbank’.

Alle medewerkers aan deze avond wensen u Gezegende Kerstdagen.

Beelduitzending terugkijken

 Programma

 1. Gedeelte Pastorale uit Concerto Pour la nuit de Noel - Orgel en altviool
 2. Opening (welkom en gebed) - Voorzitter Con Amore
 3. Troost nu mijn volk/Op U mijn Heiland blijf ik hopen - Piano, orgel en altviool
 4. Adventsgedicht - onder orgelmuziek van Lied 439 Verwacht de komst des Heren
 5. Kerstcantate - Kerstevangelie met muziek van orgel, altviool en piano
 6. In de stad van koning David - Mannenkwartet, piano en altviool
 7. Meditatie - ds A.H. Blom
 8. Stille nacht - Piano , altviool, later kwartet en orgel
 9. Kerstgedicht - Orgel (Kerstzang) gedicht gereed komen kwartet, piano en altviool erbij
 10. Son of Mary - Piano, altviool en orgel
 11. Sluiting - Voorzitter Con Amore
 12. De Heiland is geboren -  Kwartet, piano, altviool en orgel
 13. Eer zij God in onze dagen - Uitleidend orgelspel + altviool
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.