Sponsoractie clubkamp

Ook dit jaar wordt er weer een sponsoractie georganiseerd voor het jeugdclubkamp in Stroe. De jeugd verblijft daar van 20 tot 22 april.

In verband hiermee worden, na de eredienst op zondag 8 april, in de hal van de kerk briefjes uitgedeeld. Op deze briefjes staat aangegeven wat er nodig is voor het weekend.

De boodschappen kunnen worden ingeleverd op de volgende data/plaatsen:

  • Zondag 15 april voor de dienst in de hal van de kerk.
  • Woensdag 18 april vanaf 14:00 uur bij Sidonia Verschoor, K.v.d. Sandeplein 2.
  • Donderdag 19 april vanaf 14:00 uur bij Rianne v. Weverwijk, Goudenregenpad 18.

Als er nog vragen zijn kunt u die stellen aan de aanwezige clubleiding.

Het is fijn als u ons wilt helpen er een groot succes van te maken!

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.