NIEUWS

Orgelconcert op 9 oktober in de Ontmoetingskerk

Na een muzikaal lastige Corona tijd mogen we weer in de Ontmoetingskerk op zaterdagavond 9 oktober a.s. om 20.00 uur een concert met publiek geven. Een reden tot dankbaarheid.

We zijn dan ook heel blij dat we u een mooi programma mogen bieden waarin onze organist, Niels de Klerk, zijn geweldige interpretaties kan laten horen. Daarnaast hebben wij het Boys Choir uit Gorinchem bereid gevonden om mede invulling te geven aan het programma. Dit levendige koor, dat gespecialiseerd is in Engelse koormuziek, staat garant voor oorstrelende klanken onder de kundige leiding van dirigent Jeroen Bal.

Meer bezoekers welkom in de kerk en zonder registratieplicht

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit overheid en PKN over versoepelingen vanaf eind september, heeft de kerkenraad overlegd over de mogelijkheden voor onze gemeente.

Hierin zijn een aantal besluiten genomen die ingaan vanaf 25 september 2021.

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 21 september 2021.

Thema van de week: Advent en Kerst

Wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Lees dan de wekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die actief is in de gemeente, vol verhalen, materialen en activiteiten.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U kunt de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk tot een jaar terugkijken. Daarnaast leest u van iedere zondag de orde van dienst en het Kerknieuws.

Ook kunt de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

VIP club van start

Afgelopen maand is de VIP-club weer van start gegaan. Op 17 september verwelkomden we maar liefst 22 jongeren, die lieten zien over de nodige Hints-, Pictionary- en 30-secondsvaardigheden te beschikken. De avond was een groot succes!

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die doorgaans eens in de twee weken op vrijdagavond bij elkaar komt.

Indeling jeugdclubs is bekend!

De clubs van de PKN-kerken gaan weer beginnen. Een heleboel van jullie hebben zich al opgegeven, gezellig! Inmiddels is ook de indeling van de clubavonden bekend.

Wil je een keertje langskomen om te kijken of je het leuk vindt? Dan ben je altijd welkom op een clubavond. Ook mag je altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen.

We hopen er met elkaar een gezellig en leuk clubjaar van te maken!

Coronabeleid Ontmoetingskerk

In de dienst van 5 september 2021 werd u gevraagd om vragen of opmerkingen over het beleid van de afgelopen 1.5 jaar rondom COVID-19 te delen met de Kerkenraad.

U kunt uw vragen en opmerkingen mailen naar de scriba. Hij zorgt dat ze besproken worden in de Kerkenraad en er een reactie komt.

Kerk-Anders: Dementie, hoe ga je hier zo goed mogelijk mee om?

Op dinsdagavond 12 oktober organiseert Kerk-Anders in het Trefpunt een bijeenkomst over dementie onder leiding van ds. Ria Meeder–van Hof en Bettina Kraaijeveld.

Dementie verandert in toenemende mate het leven van degene die dat overkomt en de naasten. Voor familieleden, vrienden, vrijwilligers, kortom voor iedereen die betrokken is, is het goed om te weten wat dementie inhoudt; wat betekent het voor de persoon zelf en hoe ga je er zo goed mogelijk mee om?

Kerk-Anders Filmavond 'Kapsalon Romy'

Op woensdagavond 27 oktober om 20.00 uur organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar een filmavond. U kunt kijken naar de film 'Kapsolon Romy'. De band tussen de 10-jarige Romy en haar strenge oma, kapster Stiene is broos, maar verandert ingrijpend als oma steeds vergeetachtiger wordt. Oma past met frisse tegenzin op haar kleindochter Romy, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken.

Kerk-Anders: Boekbespreking – In ongenade

Op woensdagavond 3 november 2021 om 20.00 uur organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar, onder leiding van ds. Adrian Blom, een bijeenkomst waarin het boek 'In ongenade' besproken wordt.

Het is een boek om te lezen als je behoefte aan nuance hebt. Het is geen boek met makkelijke antwoorden op de vraag wie de goeden en wie de slechten zijn. Het is een boek om te lezen als je de ruimte in je geest hebt om van je stuk te worden gebracht, van slag te raken; geen boek om lekker bij te ontspannen; geen boek om te lezen als je je kwetsbaar voelt of erna verlangt om je vertrouwen in de mensen of jezelf terug te vinden. In het boek wordt de dader slachtoffer; en het slachtoffer dader; en leer je de karakters kennen als tegelijkertijd zowel dader als slachtoffer.

Goed voorbeeld

Op de website van de PKN wordt de Ontmoetingskerk Sleeuwijk als voorbeeld genoemd hoe met het jaarthema 'Van U is de toekomst' aan de slag is gegaan.

Het initiatief om u voor de startzondag op 12 september uit te dagen een brief te schrijven, aan een kind dat in de nabije toekomst geboren wordt, is dus landelijk niet onopgemerkt gebleven.

Help jij mee?

Vanaf 17 september staan er weer allerlei activiteiten gepland voor de jeugd tot en met de middelbare school leeftijd. Natuurlijk kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden zonder de inzet van actieve jeugdwerkers.

Vind jij het leuk om te helpen bij het jeugdwerk?

Het jeugdclubseizoen gaat weer van start!

Zit uw kind op de basisschool in groep 4 of hoger en heeft het net zo veel zin in leuke spelletjes, lekker knutselen en gezelligheid als wij?

Dan is de Jeugdclub van de PKN-kerken echt iets voor hem of haar. Elke week, behalve in de schoolvakanties, komen we per leeftijdsgroep een uurtje bij elkaar in onze eigen ruimte in de Ontmoetingskerk.

Op zaterdag 18 september 2021 is er vanaf 15.00-17.30 uur.een startactiviteit bij het park achter de Ontmoetingskerk en in de Skybox.

Beleidsplan Ontmoetingskerk

De afgelopen jaren heeft een beleidscommisie hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Ontmoetingskerk. Op basis van onder andere een gemeenteavond heeft de commissie een visienota opgesteld die als basis dient voor de beleidsstukken waaraan gewerkt wordt.
 

Leiding voor de Kindernevendienst gezocht!

De kindernevendienst is vanaf september op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding.

Elke zondagmorgen, met uitzondering van sommige bijzondere diensten, is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Vind jij het leuk om de kinderen tijdens de dienst te vermaken met een mooi Bijbelverhaal, een prachtig lied of een uitdagende knutsel? Laat dan wat van je horen!

Vakanties met aandacht

Ook in 2021 is het weer mogelijk om mensen te ontmoeten en verwend te worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Na een moeilijk jaar hoopt het Vakantiebureau vanaf eind mei weer (aangepaste) vakanties aan te kunnen bieden. Uiteraard met in achtneming van de op dat moment geldende COVID-19 regels vanuit het RIVM.

U kunt dit jaar vakantie vieren in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen en op de Prins Willem-Alexander. Alle vakantieweken hebben een open protestants-christelijk karakter.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.