Toch bezoek van de predikant in het ziekenhuis

In tegenstelling tot wat we eerst hebben meegedeeld (lees HIER het eerder gepubliceerde nieuwsartikel), blijkt er toch een mogelijkheid te zijn voor predikantsbezoek in het ziekenhuis. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De predikant komt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt of zijn/haar familie. Er is een afspraak gemaakt. De predikant weet waar de patiënt ligt.
  • Het bezoek vindt plaats tijdens het door het ziekenhuis vastgestelde bezoekuur (normaal komen predikanten en geestelijk verzorgers juist niet tijdens het bezoekuur).
  • Op het afgesproken bezoekuur kunnen geen andere mensen de patiënt bezoeken, dus ook de familie niet.

Het klinkt wellicht niet ideaal, maar het is alweer meer dan we dachten!

Ds. Leo Oosterom

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.