Vanaf de Pinksterdienst weer bezoekers welkom bij diensten in de Ontmoetingskerk

Na maanden van lockdown mag het land steeds verder open, ondanks de nog steeds zorgelijke situatie vanwege COVID-19. Ook voor de kerken is het advies vanuit overheid en PKN aangepast.
 
Het advies is op beperkte schaal bezoeken van erediensten weer mogelijk maken. Vlak voor het Pinksterfeest, waarbij de leerlingen de wereld ingestuurd worden met een boodschap van geloof, hoop en liefde, een toepasselijke stap naar een wereld waarin mensen weer samen kunnen gaan komen om deze boodschap te vieren.
 
Als kerkenraad hebben we het advies van overheid en PKN omarmd en besloten om vanaf de Pinksterdienst op 23 mei 2021 weer terug te gaan naar de situatie zoals die voor de lockdown was. Dit betekent dat we weer met 4 voorzangers zullen gaan werken en maximaal 30 bezoekers toe zullen laten middels het aanmeldsysteem van de PKN. Hiervoor verschijnt van tevoren weer een link op deze site.
 
Hieronder nog even de situatie zoals die op 27 september 2020 was:
 
 • Bij diensten met bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld doopdiensten, kan wel voorrang gegeven worden aan betrokkenen.
 • Wekelijks zal een link op de website van de Ontmoetingskerk verschijnen. Indien u geen beschikking heeft over internet kunt u zich telefonisch aanmelden. Na het klikken op de link wordt u door de stappen heen geleid om u en uw gezinsleden aan te melden voor de dienst. Telefonisch aanmelden is mogelijk bij uw wijkouderling en indien er geen wijkouderling in een wijk is bij een pastoraal medewerker. 
 • Na uw aanmelding via internet of eventueel telefoon, krijgt u vrijdagavond of zaterdag bericht of u op zondag de dienst kunt bezoeken of niet. Enkel als u zich heeft ingeschreven of telefonisch heeft aangemeld en u een bevestiging ontvangt dat u tot de genodigden behoort, kunt u zondag naar de kerk komen.
 • Mensen die zich niet hebben ingeschreven kunnen helaas niet toegelaten worden. Mocht u om welke reden dan ook toch niet aanwezig kunnen zijn, is het fijn als u zich weer afmeldt zodat uw plek eventueel aan een andere persoon kan worden toegewezen.
 • Voor uw bezoek aan de Ontmoetingskerk geldt te allen tijde dat u geen gezondheidsklachten heeft (zoals voorgeschreven door het RIVM).
 

Vanwege het COVID-19-virus zijn er voorwaarden opgesteld door het RIVM om diensten in o.a. kerkgebouwen te kunnen laten plaatsvinden. Hiervoor is het belangrijk dat u kennis neemt van onderstaande punten:

 1. Bij binnenkomst handen ontsmetten (desinfectiemiddel op statafel).
 2. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt.
 3. Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar aan een badge), die toezien op het handhaven van de regels.
 4. Basis voor elk gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven. Dit geldt voor zowel de zitplaatsen als de looproutes (niet voor één huishouden).
 5. Bezoekers vullen de beschikbare zitplaatsen systematisch, op aanwijzing van de coördinatoren (herkenbaar aan een badge). Er is géén vrije keuze van zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet passeren. Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten. 
 6. Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Dit leidt tot complexe verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas bij zich.
 7. Gebruik van het toilet is alleen in noodgevallen mogelijk.
 8. Gemeentezang is niet toegestaan. Alle zang komt van solisten, een kleinschalige (zang)groep of audiovisuele middelen.
 9. Na afloop van de dienst/bijeenkomst verlaten we de kerk bank voor bank op aanwijzing van de coördinatoren (neem ook buiten de 1,5 meter afstand in acht).
 10. Het is niet mogelijk om buiten na het verlaten van de kerk bij elkaar te blijven staan en daar met elkaar te praten.

Het nieuws en de regelgeving omtrent COVID-19 veranderen ook nu nog dagelijks en daar zullen we als kerkenraad zo goed mogelijk op inspelen. We zullen deze website gebruiken om u van de laatste informatie te voorzien.

Houd de site daarom goed in de gaten en dan hopen we u binnenkort weer in de kerk te mogen begroeten!
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.