Verslag Jeugd- en Jongerenkerk 17 maart 2019

Vandaag stond de dienst in het teken van het thema: “waardering”.
 
Na de opening stonden we stil bij een aantal gebeurtenissen van de afgelopen weken waarin we o.a. diverse voorbeelden zagen van mensen die voor eigen rechter speelden. Na het lezen van psalm 139, hoorden we een verhaal overiemand die in haar leven erg gepest was. Naast het verdriet en de pijn die de vrouw had gehad, ging het er ook over dat zij, nadat ze hulp had gekregen, ook haar pesters in de ogen kon kijken. We praten met elkaar over pesten en gepest worden.
 
Daarna mochten de jongeren opschrijven wie ze in hun leven waarderen en voor wie ze speciaal vandaag waardering voelen. Veel van hen noemden ouders, vrienden, familie, leraren.
 
In een kring gaven we daarna een blijk van waardering, bv in de vorm van een compliment aan de persoon die naast ons zat. Het geven van een blijk van waardering is iets wat we soms te weinig doen en soms ook nog wat ongemakkelijk voelt. Het ontvangen van waardering kan echter iemands dag een positieve glans geven.
 
De volgende jeugddienst staat gepland op Paaszondag 21 april.
 
Met vriendelijke groeten,
Marjolein Plomp
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.