Verslag Jeugd- en Jongerenkerk 20 mei 2018

Pinksterzondag waren er 17 jongeren aanwezig om over de vraag na te denken, hoe kunnen we met elkaar praten, ook als we niet dezelfde taal spreken.

 
Probeer zelf een taal/manier te bedenken. Dit deden we door buiten een doolhof spel te spelen waarin niet de gewone commando’s gegeven mogen worden. Met de woorden “Jeugd en Jongeren Kerk” als restrictie. Na enig overleg en diverse pogingen waarin er over de lijn gelopen werd is het toch gelukt. Met een kwisAnchor op onze mobiel over Pinksteren en bespreking van de actuele zaken werd de rest van de tijd gevuld.
 
De bloemen gingen naar een man die enkele maanden geleden zijn vrouw moest verliezen en wel weer even een ruggensteuntje kon gebruiken.
 
Op 17 juni is de laatste JJK van dit seizoen in de Skybox. 
 
Namens de jeugdouderlingen,
Ans van Breugel 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.