Verslag Jeugd- en jongerenkerk d.d. 17 november 2019

Op 17 november kwamen we met 16 jongeren bij elkaar voor een jeugd en jongerendienst, die werd geleid door Leon, Hendrika en Ruurd.

In deze dienst stonden we stil bij de vraag of er leven is na de dood. Geloven jongeren in een hemel en zo ja hoe ziet die er dan uit? Bestaat er ook een hel? Na een bijbel lezing en een discussie in kleine groepjes, zijn jongeren creatief aan de slag gegaan. Iedereen gaf op zijn eigen wijze in een schilderij weer wat zijn visie was op het bestaan van een hiernamaals.

Mooi om al die verschillende vormgevingen te zien en de gesprekken te volgen die hierover onderling ontstonden. 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.